D-Ex Instruments

 • Spektroradiometry
 • MS-700/700DNI
 • MS-701
 • MS-710/MS-712
 • MS-720
 • LS-100
 • Technické údaje
EKO Instruments

Referenční přístroje pro spektrální měření slunečního záření


Mřížková technologie, používaná ve všech spektroradiometrech EKO, umožňuje měřit spektrum okamžitě, čímž se zabrání vlivům, způsobených změnou úrovně radiace v průběhu měření, například kvůli pomíjivým mrakům.
Díky mnoha příslušenství mohou být spektroradiometry EKO použity pro měření horizontálního, šikmého, difúzního a přímého spektrálního slunečního záření.

Vlastnosti:

 • vhodné pro trvalé venkovní použití
 • vynikající dlouhodobá stabilita matice detektoru
 • dobrá kosinusová odezva díky integrovanému difuzoru a optice
 • nízká teplotní závislost detektoru
 • teplotně řízený spektrometr
 • plně ovladatelný přes PC nebo záznamník
 • vysoce kvalitní kalibrace, návaznost na NIST

Typické aplikace:

 • měření spektrálního celkového horizontálního záření (VIS + NIR), (sledování/výzkum záření/aerosolů, vyhledávání/výzkum rostlinstva/barvy oceánu atd.)
 • měření spektrálního celkového horizontálního záření (UV), (expoziční zkoušky stavebních materiálů/barev, výzkum škodlivého vlivu UV záření na lidské tělo)
 • přenosné měření spektrálního záření (na materiálech, vegetaci, vodě, v atmosféře, dálkové snímání parametrů záření na zemi ze satelitu/letadla, ...)
 • měření spektra záření slunečního simulátoru
 • měření spektra DNI
EKO Instruments

Spektroradiometry MS-700/700DNI


Kompaktní spektroradiometer MS-700 je určen do každého počasí a je v mnoha ohledech jedinečný. Je vhodný jako referenční přístroj pro venkovní měření spektrálního záření v mnoha špičkových výzkumných aplikacích. MS-700 pokrývá spektrální rozsah od 350 nm do 1050 nm a poskytuje stabilní výkon. Teplotní regulace jednotky zajišťuje maximální výkon v širokém rozsahu provozních teplot.

Spektroradiometer MS-700DNI s pětistupňovou kolimační trubicí má stejně výhodné vlastnosti jako MS-700. Křemičité okno se zahřívá, aby se zabránilo ukládání kondenzace a ledu. Díky kompaktní velikosti je možné jednotku použít v kombinaci se slunečními sledovači STR-21G a STR-22G.

Vlastnosti:

 • vhodné pro trvalé venkovní použití
 • vynikající dlouhodobá stabilita
 • dobrá kosinusová odezva díky integrovanému difuzoru a optice
 • nízká teplotní závislost detektoru
 • plně ovladatelný přes záznamník
 • vysoce kvalitní kalibrace, návaznost na NIST
EKO Instruments

Spektroradiometr MS-701


Spektroradiometr MS-701 je stejně jako MS-700 v mnoha ohledech jedinečný. Používá se jako referenční přístroj pro spektrální měření UV záření. Zahrnuje spektrální rozsah měření od 300 nm do 400 nm a poskytuje stabilní výkon. Teplotní regulace jednotky zajišťuje maximální výkon v širokém rozsahu provozních teplot. MS-701 je cennou součástí pro solární spektrální výzkum, optimalizaci solárních článků a zajišťování kvality na místě. Je plně řízen příkazy přes sériové rozhraní z PC nebo záznamníku.

Vlastnosti:

 • kontinuální venkovní měření
 • okamžité měření UV spektra
 • vynikající dlouhodobá stabilita matice detektoru
 • nízká teplotní závislost detektoru
 • plně ovladatelný přes PC a záznamník
 • vysoce kvalitní kalibrace, návaznost na NIST
EKO Instruments

Spektroradiometry MS-710/MS-712


Unikátní EKO spektroradiometry MS-710 a MS-712 se používají jako sada k pokrytí spektrálního rozsahu měření od 350 nm do 1700 nm (VIS a NIR). Každý spektroradiometr je řízen a provozován prostřednictvím integrovaného počítačového softwaru, který spojuje jednotlivá spektrální data do jednoho celkového spektra.

Sada radiometrů MS-710/712, nazvaná "WISER", může být použita jako globální spektroradiometr, jakož i pro měření přímého spektra slunečního záření. Pro přímé spektrální měření radiace EKO Instruments nabízí speciální vysoce výkonný sledovač a kolimátor, podobný jako MS-700 DNI.

Vlastnosti:

 • kontinuální venkovní měření
 • okamžité měření celého spektra 350 nm - 1700 nm
 • vynikající dlouhodobá stabilita
 • nízká teplotní závislost detektoru
 • plně ovladatelný přes PC a záznamník
 • vysoce kvalitní kalibrace, návaznost na NIST
EKO Instruments

Spektroradiometr MS-720


Přenosný spektroradiometer MS-720 je určen k měření spektrální intenzity záření v rozsahu od viditelného po infračervené záření.

MS-720 se používá především pro sběr dat v rámci geologických aplikací, vegetace, oceánografie, dálkového průzkumu a dalších aplikací. MS-720 je ruční snímač s integrovaným LCD displejem a vnitřní pamětí. Z tohoto důvodu je vhodný pro samostatné měření v exteriéru. Spektrometr obsahuje stabilní mřížoví s řadou fotodiod. Data lze jednoduše stáhnout do PC pomocí software. V přístroji je zabudováno několik vědeckých funkcí (např. výpočet integrované intenzity záření měřeného spektra proti referenčnímu spektru).

Vlastnosti:

 • přenosný přístroj (100x160x60mm, 720g) vhodný pro venkovní měření. S integrovaným LCD displejem a přepínačem je ovládání velmi snadné.
 • obsahuje stabilní difuzor, rošt spektrometru, diodové pole a je vysoce spolehlivý, protože neobsahuje žádné pohyblivé části, které by mohly mít vliv na přesnost měření
 • software MS-720 automaticky určuje expoziční čas pro nejlepší měření.
 • automatické zobrazování intenzity záření (W/m2), jasu (lumen), PAR (μmol/m2/s) (PAR - Photosynthetically Active Radiation)
EKO Instruments

Spektroradiometr LS-100


Mřížkový spektroradiometr LS-100 je speciálně určený pro měření spektrální intenzity záření slunečných simulátorů, které se používají při výzkumu slunečních článků.

LS-100 je kalibrovaný pomocí normalizovaných světelných zdrojů (návaznost na NIST). Je kompaktní a obsluha je velmi snadná.

LS-100 je ovládaný kabelem z PC přes RS-232C, data mohou být získána automaticky pomocí operačního softwaru. Software pro měření/analýzu nabízí přídavné funkce pro zpracování získaných dat.

Vlastnosti:

 • porovnává data získaná v standardních testovacích podmínkách
 • vypočítá integrované záření v určeném rozsahu vlnových délek
 • vypočítává spektrální shodu (JIS C 8912)
 • vypočítává rozdíl a poměr v porovnání se standardními údaji
EKO Instruments

Technické údaje spektroradiometrů EKO Instruments


  MS-701 MS-700 (DNI) MS-710 / MS-712 MS-720 LS-100
Rozsah vlnových délek (nm) 300...400 350...1 050 350...1 700 350...1 050 350...1 050
Detektorová sada (pixel) Si/256 Si/256 Si/1 024/512 Si/256 Si/256
Spektrální rozlišení (datový soubor) 1/5 nm 1/5 nm 1/10 nm 1/5 nm 1/5 nm
Optické rozlišení (měření) 10 nm 10 nm 1 nm/5 nm 3,3 nm 3,3 nm
Přesnost měření vlnové délky < 0,3 nm < 0,2 nm < 0,2 nm < 0,3 nm < 0,3 nm
Rozptýlené světlo 0,15 % 0,15 % - - -
Směrová charakteristika (0 - 80 º) < 7 % < 7 % < 7 % - -
Clona (MS-700 DNI) - - -
Teplotní odezva (-10 °C až 40 °C) ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 5 % ± 1 %
Regulace teploty 25 °C 25 °C 25 °C / 5 °C 5 °C -
Provozní teplota -10...+40 °C -10...+40 °C -10...+40 °C -10...+40 °C -10...+40 °C
Délka kabelu (volitelně max. 30 m) 10 m 10 m 10 m - -
Komunikace RS-422/RS-232
Napájecí napětí řídicí jednotky AC100...240V, 50/60Hz, 50VA/12 VDC