D-Ex Instruments

 • Sledovací systémy
 • STR-21G
 • STR-22G
 • STR-32G
EKO Instruments

Solární sledovací systémy


STR Sun je komplexní řada kompaktních jednoramenných a dvouramenných solárních sledovačů, vhodných pro umístění všech druhů solárních senzorů pro měření celkového, difúzního a přímého záření. Masivní STR-32G je schopen zvládnout čtyřnásobnou zátěž než STR-21G a 22G.

Vysoká přesnost, maximální točivý moment, malé rozměry a odolnost jsou nejcennější vlastnosti, které nabízí harmonický pohon, použitý v sledovačích slunce STR. Díky vysoké výkonnosti jsou motory relativně malé a spotřebují malé množství energie.

EKO má dlouhou tradici ve výrobě plně automatických meteorologických sledovačů slunce , které se používají k přesnému polohování solárních čidel (pyrheliometry, pyranometry, pyrgeometry) vzhledem ke slunci s cílemje buď je vystavit slunečním paprskům nebo je zastínit. V kombinaci s pyrheliometrem (DNI senzor), stínicí sestavou a pyranometrem je možné měřit přímou a difúzní složku záření. Pomocí součtu komponent může být výpočtem přesně stanoveno celkové záření, kdy se dvě složky sčítají (cosinus úhlu vrcholu x (přímý) + difuzní).

Při použití několika solárních čidel pro měření přímého, difúzního a celkového záření je nastaveno maximální užitečné zatížení. Pro měření rozptýleného záření se sestavou stínící kopule je třeba STR-22G s dvojitým ramenem. Pro stínění dvou senzorů je k dispozici verze s dvojitou stínící kopulí.

V současné době mají všechny sledovače STR Sun pro snadnou instalaci a přesné sledování slunce vestavěný přijímač GPS. Během automatického nastavení se souřadnice polohy a časové údaje používají pro výpočet a kontrolu přesné polohy slunce. Standardní sluneční čidla vyrovnávají geometrické vychýlení a díky tomu je měření přesnější.

Typické aplikace:

 • kvantifikace energetické účinnosti fotovoltaických systémů (CPV)
 • přesné měření přímého slunečního záření (DNI)
 • měření difuzního slunečního záření (DHI)
 • studie energetických slunečních zásob
EKO Instruments

Sledovač slunce STR-21G


Kompaktní sledovač slunce je ideální pro podporu všech druhů senzorů pro měření celkového, difúzního a přímého záření. Kromě standardní montáže senzorů EKO jsou k dispozici další držáky. Sledovač STR-21G je vylepšen o proceduru plně automatizováného nastavení pomocí přijímače GPS, který poskytuje zvýšenou spolehlivost a lepší funkčnost.

Od východu k západu slunce kompaktní sledovač zaručuje přesné sledování slunce a polohuje připojené solárních senzory. Dvouosý sledovač automaticky nastavuje sluneční senzory na pozici slunce pomocí uzavřené smyčky řídicího systému, a to i v případě, že sledovač není orientovaný nebo vyrovnaný do vodorovné polohy.

Sledovač slunce je dodáván s malou trojnožkou, která nabízí stabilní základnu pro měřící vybavení. Pokud není na místě dostupné síťové napájení, může být sledovač (verze s nízkým příkonem 24 VDC) napájen z baterie na solární energii.

Vlastnosti:

 • snadné a přesné nastavení pomocí automatického vyhledávání polohy a času (GPS)
 • standardně integrovaný sluneční senzor pro přesné sledování a snadné sladění
 • snadná instalace a provoz bez potřeby počítače
 • kontinuální synchronizace času umožňuje trvalé spolehlivé a přesné polohování solárních radiometrů pro měření přímého, difúzního a celkového záření
 • sériové rozhraní RS-232 pro rozšířené řízení polohy a informací o stavu

Standardní vybavení STR-21G:

 • jednoramenný sledovač s vestavěným GPS
 • čtyř kvadrantový sluneční senzor s automatickým vyrovnáváním mechanického vychýlení
 • držák pyrheliometru (vhodné pro všechny modely pyrheliometrů)
 • nivelační stativ s vodováhou
 • software pro diagnostika a ovládání

Volitelné příslušenství:

 • různé montážní desky pro všechny běžné modely pyranometrů nebo pyrgeometrů
 • další držáky pyrheliometrů
 • model s napájením 18-30 VDC (příkon 15W)
EKO Instruments

Sledovač slunce STR-22G


Kompaktní sledovač slunce je ideální pro podporu všech druhů senzorů pro měření celkového, difúzního a přímého záření. Kromě standardní montáže senzorů EKO jsou k dispozici další držáky. Sledovač STR-22G je vylepšen o proceduru plně automatizováného nastavení pomocí přijímače GPS, který poskytuje zvýšenou spolehlivost a lepší funkčnost.

Od východu k západu slunce kompaktní sledovač zaručuje přesné sledování slunce a polohuje připojené solárních senzory. Dvouosý sledovač automaticky nastavuje sluneční senzory na pozici slunce pomocí uzavřené smyčky řídicího systému, a to i v případě, že sledovač není orientovaný nebo vyrovnaný do vodorovné polohy.

Sledovač slunce je dodáván s malou trojnožkou, která nabízí stabilní základnu pro měřící vybavení. Pokud není na místě dostupné síťové napájení, může být sledovač (verze s nízkým příkonem 24 VDC) napájen z baterie na solární energii.

Typické aplikace:

 • snadné a přesné nastavení pomocí automatického vyhledávání polohy a času (GPS)
 • standardně integrovaný sluneční senzor pro přesné sledování a snadné sladění
 • volitelná zastiňující souprava
 • snadná instalace a provoz bez potřeby počítače
 • kontinuální synchronizace času umožňuje trvalé spolehlivé a přesné polohování solárních radiometrů pro měření přímého, difúzního a celkového záření
 • sériové rozhraní RS-232 pro rozšířené řízení polohy a informací o stavu

Standardní vybavení STR-22G:

 • dvouramenný sledovač s vestavěným GPS
 • čtyř kvadrantový sluneční senzor s automatickým vyrovnáváním mechanického vychýlení
 • držák pyrheliometru (vhodný pro všechny modely pyrheliometrů)
 • nivelační stativ s vodováhou
 • softwaru pro diagnostika a ovládání

Volitelné příslušenství:

 • různé horní montážní desky pro všechny běžné modely pyranometrů nebo pyrgeometrů
 • další držáky pyrheliometrů
 • zastiňující souprava (1 nebo 2 pozice radiometru)
 • model s napájením 18-30 VDC (příkon 15W)
EKO Instruments

Sledovač slunce STR-32G


Robustní sledovač STR-32G doplňuje řadu sledovačů EKO, je schopen unést vysokou zátěž, s typickou vysokou přesností a výkonem. Podobně jako STR-21G/22G je dodáván s plně automatizovaným nastavením pomocí přijímače GPS, který poskytuje zvýšenou spolehlivost a lepší funkčnost.

I když má 4 krát větší nosnost, velikost se nezměnila. Nejkompaktnější robustní sledovač slunce je ideální pro podporu všech druhů senzorů pro měření celkové, difúzní a přímé radiace a spektroradiometrů. Kromě standardního upevnění senzorů jsou k dispozici další držáky.

Od východu k západu slunce kompaktní sledovač zaručuje přesné sledování slunce a polohuje připojené solárních senzory. Dvouosý sledovač automaticky nastavuje sluneční senzory na pozici slunce pomocí uzavřené smyčky řídicího systému, a to i v případě, že sledovač není orientovaný nebo vyrovnaný do vodorovné polohy.

Vlastnosti:

 • snadné a přesné nastavení pomocí automatického vyhledávání polohy a času (GPS)
 • snadná instalace a provoz bez potřeby počítače
 • indikace provozního stavu signálem LED
 • kontinuální synchronizace času umožňuje trvalé spolehlivé a přesné polohování solárních radiometrů pro měření přímého, difúzního a celkového záření
 • sériové rozhraní RS-232 pro rozšířené řízení polohy a informací o stavu

Standardní vybavení STR-32G:

 • sledovač s vestavěným GPS
 • čtyř kvadrantový sluneční senzor s automatickým vyrovnáváním mechanického vychýlení
 • softwaru pro diagnostika a ovládání

Volitelné příslušenství:

 • různé horní montážní desky pro všechny běžné modely pyranometrů nebo pyrgeometrů
 • boční úchyty pro spektroradiometr
 • další držáky pyrheliometrů
 • zastiňující souprava ( 2 pozice radiometru)
 • masivní stativ