D-Ex Instruments

 • Malé senzory
 • ML-01
 • ML-020
 • Technické parametry
EKO Instruments

Malé senzory


Malé senzory řady ML se používají jako víceúčelové, nákladově efektivní radiometry v oblasti fotovoltaiky, zahradnictví, zemědělství, automatizace budov a průmyslu. Tyto kompaktní snímače jsou odolné povětrnostním podmínkám a používají vysoce kvalitní pasivní detektor. Konstrukce senzorů umožňuje měřit záření (W/m2), osvětlení (Lux) nebo aktivní fotozáření (μmol/m2/s). Senzory mají opticky kvalitní skleněnou kopuli, která minimalizuje znečištění z difuzoru a optimalizuje kosinusovou odezvu senzorů. Kompaktní rozměry tělesa snímače usnadňují integraci do libovolného typu aplikací. K montáži snímače do horizontální polohy je k dispozici volitelná montážní deska.

Typické aplikace:

 • monitorování světelného znečištění a parazitního světla
 • sledování stability slunečních simulátorů
 • měření aktivního fotonového záření (fotosyntéza, růst rostlin)
EKO Instruments

Pyranometr ML-01


ML-01 je vynikající průmyslový solární senzor pro měření výkonu ve fotovoltaických aplikacích (FV). Díky malým rozměrům je možné tento senzor snadno integrovat do libovolné aplikace.
Senzor ML-01 na bázi křemíkové fotodiody je spojovacím členem mezi referenčními fotoelektrickými články a širokopásmovými termoelektrickými pyranometry. Ve srovnání s referenčními fotoelektrickými články má správnou kosinusovou odezvu a je kompaktnější. Kromě toho má také stejné vlastnosti jako FV modul (doba odezvy, spektrální a teplotní odezva).
Díky svému difuzoru ve tvaru kužele, má ML-01 správnou odezvu na příchozí sluneční záření i při nízkém výškovém úhlu. Tvar také minimalizuje účinky znečištění, které by mohly zhoršit kvalitu měření.
ML-01 je kalibrován podle mezinárodní kalibrační metody aplikované na referenční FV články (25°C / AM1.5G / 1000W/m2, solární simulátor AAA IEC 60904-3, spektrální složení).

Vlastnosti:

 • stejná spektrální odezva jako FV moduly
 • správné řešení pro sledování výkonnosti FV
 • nízká teplotní závislost
 • rychlá odezva fotodiody detektoru
 • Si-pyranometr průmyslové třídy s odnímatelnou montážní deskou
 • malý senzor, vynikající výkon
EKO Instruments

Pyranometr ML-020


Vlastnosti:

 • specifické spektrální odezvy
 • nízká teplotní závislost
 • krátká doba odezvy
 • malé a lehké
 • optimalizovaná kosinusová odezva a skleněná kopule
 • odolné povětrnostním podmínkám
EKO Instruments

Technické údaje malých senzorů EKO Instruments


  ML-020 S-O
Lux senzor
ML-020 S-I
Lux senzor
ML-020P
senzor PAR
ML-01
Si-pyranometr
Spektrální odezva Vysoká intenzita osvětlení Nižší intenzita osvětlení Photon Flux density
400-700 nm
400 - 1100 nm
Fotopická křivka CIE
Měřicí rozsah ~ 150 000 ~ 30 000 ~ 3 000 ~ 1,6
Jednotka lx lx μmol.s-1.m-2 kW/m²
Výstup ~ 30 mV ~ 30 mV ~ 10 mV ~ 50 mV
Vnitřní odpor 280 Ω 1,3 kΩ 160 Ω 50 Ω
Teplotní odezva (-10 až +50°C) 0,4 % 0,4 % 1,1 % <0,15 %/°C
Směrová odezva (při 30/60/80°) 1 / 1,5 / 17 % <10 W/m²
Spektrální chyba 2,3 % 2,3 % 7,7 % -
Výstupní kabel 5 m, standard

Spektrální citlivost

graf lux1 graf lux2

graf pyranometr

Pyranometr
ML-01