D-Ex Instruments

 • Indikátory křivky I-V
 • MP-160
 • MP-180
EKO Instruments

Indikátory křivky proud-napětí


Indikátory křivky IV firmy EKO (MP-160/170/180) lze použít ve třech různých výkonových rozsazích.
Výzkumný typ MP-160 je všestranný nástroj, který se používá s jednotlivými články a moduly nebo hromadně při multikanálovém připojení.
Přenosný MP-170 s oddělenou jednotkou snímače může být použitý na místě pro přesnou kontrolu výkonu modulů a polí (Pozn.: není k dispozici pro Evropu).
Přístroj MP-180 patří do vyšší kategoie a je schopen provádět měření křivky IV s vysokou přesností u malých i velkých solárních článků a je nejvhodnější pro výzkum a vývoj aplikací nebo pro účely kontroly při výrobě.

EKO Instruments má více než 15 let zkušeností pokud jde o hodnocení FV článků, modulů a polí. Na základě těchto zkušeností firma úspěšně vyvinula řadu klíčových indikátorů křivky proud-napětí, které mohou měřit všechny typy fotovoltaických článků a moduly různých technologií. Rozšiřováním funkčnosti a vývojem nových výrobků dochází neustále k narůstání sortimentu.

Pro měření charakteristik proud-napětí solárních článků, modulů nebo řetězců (modulů v řadě), je důležité, aby měřitelný výstupní výkon, respektive výstupní napětí a proud odpovídal rozsahu měřicího zařízení. Diagram výkonu produktové řady udává konkrétní rozsah výkonů pro indikátory křivky IV firmy EKO Instruments a pomáhá určit nejvhodnější přístroj pro danou aplikaci.

EKO Instruments

Indikátor křivky proud-napětí MP-160


Indikátor IV MP-160 je nejlepším řešením pro testování charakteristik jednotlivých solárních článků nebo modulů momocí solárního simulátoru nebo přírodního slunečního světla. To může být vhodné pro řízení kvality výroby nebo pro dlouhodobé studie hodnocení výkonu modulů vystavených přírodním venkovním podmínkám. Výkonové charakteristiky článku nebo modulu jsou stanoveny pomocí změny elektrické zátěže během IV cyklu. Přeměnu energie záření na energii modulu lze měřit současně s měřením napětí a proudu pro vypočet na STC nebo rovnocenných norem.
Pro vyhodnocení venkovních fotovoltaických modulů v podmínkách přírodního slunečního světla a povětrnostních podmínek MP-160 umožňuje testovat několik modulů najednou. Během testů dlouhodobé expozice může být naplánováno automatické měření a získávat tak průběžně data měřitelných parametrů modulů. Při použití selektorů může být připojeno k MP-160 až 48 modulů a postupně měřit jednotlivé křivky IV. Podobně lze pomocí selektoru provádět jednotlivá měření teploty. Jsou-li moduly namontovány s různými úhly sklonu, 5-ti kanálový selektor pyranometrů může být použit k měření celkového záření v rovině s modulem.

Vlastnosti

 • vhodný pro všechny typy článků a modulů až do 300W
 • vhodný pro solární fotovoltaické a tepelné instalace
 • princip měření elektrický příkonu
 • automatický harmonogram měření
 • automatická konverze STC
 • rozšířený ovládací software a analýza dat
 • sériové rozhraní RS-232 pro rozšířené ovládání (pro vytvoření vlastního softwaru pomocí příkazů řízení)
 • rozšiřený počet modulových a teplotních vstupních kanálů (6, 12, 24, 36, 48) s přepínačem
EKO Instruments

Indikátor křivky proud-napětí MP-180


Vysoce přesný indikátor křivkyIV MP-180 je špičkový nástroj pro vývoj fotovoltaických článků a kontrolu kvality. Díky širokému vstupnímu rozsahu (µA - A) je MP-180 unikátní měřicí přístroj vhodný pro testování všech typů a velikostí fotovoltaických článků. Při použití v kombinaci s pulzním nebo kontinuálním slunečním simulátorem může být měření křivky IV pomocí vestavěné spouštěcí funkce plně automatizované buď pro synchronizaci s bleskem nebo řízení závěrky simulátoru slunce. MP-180 je provozován pomocí PC s využitím pokročilých funkcí softwaru pro vizualizaci dat, správu dat a pro výpočet specifických parametrů pro články např. Rs, Rsh a další charakteristické veličiny.

Vlastnosti

 • široký rozsah vstupního proudu 10 μA – 16 A / 1 mV – 20 V
 • spínací funkce ovládání závěrky světla slunečního simulátoru
 • funkce spouštění pro blesk simulátoru