D-Ex Instruments

 • Fotovoltaická instalační
  testovací sada
 • Testovací sada
  MP-01-TK
 • Tester MP-01
                          
 • Ruční solární měřiče
  MS-01/02
EKO Instruments

Fotovoltaická instalační testovací sada


Nový multifunkční elektrický tester firmy EKO Instruments je určen pro ty, kteří provádí instalaci solárních panelů. Tento tester je schopen provádět všechny elektrické zkoušky požadované podle normy IEC 62446 (připojování fotovoltaických systémů do rozvodné sítě) a eliminuje potřebu dalších testovacích nástrojů pro elektrickou instalaci, připojení a bezpečnostní kontrolu.
Stiskem jediného tlačítka testeru se provádí požadovaná posloupnost elektrických zkoušek bezpečným a kontrolovaným způsobem tak, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu s obnaženými živými DC vodiči.
Robustní PV tester je ruční přístroj na bateriový provoz, pohodlně přenositelnositelný. S dodanými testovacími vodiči MC4 a Sunclix může být připojen rychle, snadno a bezpečně ke všech standardním fotovoltaickým modulům a polím za účelem testování kontinuity uzemnění, izolačního odporu, napětí naprázdno a zkratových proudů.
Všechna potřebná měření probíhají automaticky a zobrazí se jednoznačné potvrzení o tom, zda jsou výsledky testů přijatelné. Přístroj také porovná výkon více řetězců a uvede, zda se napětí naprázdno nebo měření zkratového proudu liší o více než 5%.
K dispozici jsou proudové kleště AC/DC pro měření provozních proudů. Kompletní testovací souprava, včetně všech zkušebních sond, krokosvorek, Sunclix a adaptéru MC4 je dodávána v kufříku.
Kromě toho je k dispozici speciální PC software pro záznam údajů ze zkoušek a tvorbu profesionální inspekční zprávy a zkušebních certifikátů.


EKO Instruments

Testovací sada MP-01-TK


Instalační sada obsahuje tester MP-01a solární měřič MS-02. Zahrnuje tedy všechny nástroje potřebné pro stanovení elektrické integrety, bezpečnosti a výkonu fotovoltaického zařízení. Také poskytuje významné parametry jako je intenzita záření, teplota, úhel náklonu, azimut.
Tester MP-01nahrazuje tři samostatné přístroje, které se obvykle používají pro testování při uvádění do provozu. Poskytuje měření kontinuity uzemnění, izolačního odporu, napětí naprázdno, zkratového proudu, provozního proudu (pomocí dodávaného AC/DC proudu) a zkušebního provozního výkonu. Sada obsahuje testovací adaptéry MC4 a Sunclix. MP-01 je dodáván jako součást komplexní testovací sady a je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky zkoušek FV systémů v souladu s normami IEC 62446, BS EN 62446, EN 62446 a dalších systémů certifikace, standardů a doporučení pro osvědčené postupy.
Přístroje MS-01/02 měří nejen záření, ale mají také vestavěný sklonoměr pro měření sklonu střechy, kompas k měření orientace střechy a teploměr pro měření teploty okolí a teploty modulu.
MS-02 nabízí bezdrátové připojení (solar link) k přístroji MP-01 a ukládání výsledků měření intenzity záření v reálném čase, okolní teploty a teploty FV modulů, a až současně během probíhajích elektrických testů. Výsledky lze pak stáhnout z MP-01 do PC.

Vlastnosti

 • sada pro testování elektrické bezpečnosti a integrity (kontinuita uzemnění, izolační odpor, napětí naprázdno, zkratový proud, záření, teplota modulu)
 • splňuje požadavky IEC 62446, BS EN 62446, EN 62446
 • přenosný kufřík
 • obsah paměť pro 200 záznamů
 • připojení k PC přes rozhraní USB
 • software pro analýzu měření a tvorbu zpráv

Příslušenství dodané s instalační sadou MP-01-TK

 • tester MP-01
 • proudové kleště
 • ruční solární měřič MS-02 / teplotní sonda
 • operační systém CD / manual / stručný návod / kalibrační certifikát / záruční list
 • USB kabel
 • testovací vodiče Sunclix (Black / Red), testovací vodiče MC4 (Black / Red) / zemnící vodič
 • baterie
EKO Instruments

Tester MP-01


Tester polí MP-01 zahrnuje všechny nástroje potřebné pro stanovení elektrické integrety, bezpečnosti a výkonu fotovoltaického zařízení. Tester MP-01 nahrazuje tři samostatné přístroje, které se obvykle používají pro testování při uvádění do provozu. Kombinuje měření kontinuity uzemnění, izolačního odporu, napětí naprázdno, zkratového proudu, provozního proudu (pomocí dodávaného AC/DC proudu) a zkušebního provozního výkonu .Sada obsahuje testovací adaptéry MC4 a Sunclix. MP-01 je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky zkoušek FV systémů v souladu s normami IEC 62446, BS EN 62446, EN 62446 a dalších systémů certifikace, standardů a doporučení pro osvědčené postupy.

Vlastnosti

 • sada pro testování elektrické bezpečnosti a integrity (kontinuita uzemnění, izolační odpor, napětí naprázdno, zkratový proud, intenzita záření, teplota modulu)
 • splňuje požadavky IEC 62446, BS EN 62446, EN 62446
 • jednotlivé klíčové zkušební a měřicí funkce
 • obsah paměti pro 200 záznamů
 • připojení k PC přes USB
 • software pro analýzu a podávání zpráv

Příslušenství dodané s testerem MP-01

 • tester MP-01
 • proudové kleště
 • operační systém CD / manual / stručný návod / kalibrační certifikát / záruční list
 • USB kabel
 • testovací vodiče Sunclix (Black / Red), testovací vodiče MC4 (Black / Red) / zemnící vodič
 • baterie
EKO Instruments

Ruční solární měřiče MS-01/02


MS-01 měří nejen záření, ale má také vestavěný sklonoměr pro měření sklonu střechy, kompas k měření orientace střechy a teploměr pro měření teploty okolí a modulu.
MS-02 nabízí navíc bezdrátové připojení (solar link) k MP-01 a ukládání výsledků měření intenzity záření okolní teploty a teploty FV modulů v reálném čase, a až souběžně během probíhajích elektrických testů. Výsledky lze stáhnout z MP-01 do PC.
Ruční měřiče MS slunečního záření jsou ideální nástroje pro provozovatele fotovoltaických a tepelných solárních instalací, kteří provádí komplexní průzkumy stanoviště FV. Jsou také nástrojem pro protokolování dat a jejich stahování přes rozhraní USB do PC. To umožňuje zaznamenávat údaje o záření a teplotě v uživatelem definovaných intervalech a až v průběhu několika hodin nebo dnů. Získané údaje pak mohou být staženy do počítače za účelem analýzy provozu solární instalace.

Tyto vysoce specifické měřiče záření jednoduše a rychle měří záření, které lze zobrazovat v jednotkách W/m2 nebo BTU/hr-ft2, což je ideální pro solární fotovoltaické a tepelné aplikace.
Použití fotovoltaického referenčního článku umožňuje reprezentativnější měření sluneční energie, větší přesnost a opakovatelnost v porovnání s měřiči záření, které používají jednoduché fotodiodové detektory. Měřiče záření MS-01 a MS-02 mají také funkci displeje HOLD, což umožňuje uživateli snadno zachytit hodnoty v obtížných místech.

Vlastnosti

 • robustní ruční měřič slunečního záření
 • vhodný pro solární fotovoltaické a tepelné instalace
 • měří nejen záření, ale také okolní teplotu a teplotu modulu
 • vestavěný kompas a sklonoměr umožňuje měření orientace střechy a stanoviště
 • dvojitý kanál měření teploty
 • bezdrátové připojení s MP-01 (pouze MS-02)
 • přenos dat do PC přes USB (pouze MS-02)
 • měření záření v souladu IEC 62446
 • dodáváno s kalibračním certifikátem

Příslušenství dodané s instalační sadou MP-01-TK

 • ruční solární měřič MS-01 nebo MS-02
 • souprava teplotní sondy
 • CD se software / manual / stručný návod / kalibrační certifikát / záruční list
  - USB kabel