D-Ex Instruments

Bronkhorst

Úvod


Ohlédneme-li se zpět do historie bezpečnostních systém (SIS), najdeme v ní reléové systémy, neprogramovatelné elektronické systémy a redundantní systémy PES. Bezpečnosti bylo dosahováno pedevším pomocí redundantních struktur. Od té doby, co byly zavedeny speciální bezpečnostní normy (např. německé normy DIN V 19250, DIN VDE 0801), stupeň bezpečnosti se začal zvyšovat a bylo nutno zavést novou techniku detekce chyb.

Všechny programovatelné elektronické bezpečnostní systémy, především pro vyšší třídy do RC6 (AK6), byly charakteristické svou multikanálovou strukturou, ať už v jednotlivch oblastech, např. centrálních modulech, nebo jako celé systémy. Požadované bezpečnosti se dosahuje automatickými testy a porovnáváním nebo hlasováním. V závislosti na objevené závadě (anomálii) se bezpečně uzavře modul, kanál nebo celý systém. V mnoha provozech se však vedle bezpečnosti vyžaduje i pohotovost (availability) systému. To znamená, že provoz musí fungovat bez přerušení, i když některá z částí systému selže. Kombinace bezpečnosti a pohotovosti je v současné době velmi aktuální. Doposud se používaly dvě strategie, které zajišťovaly bezpečnost a pohotovost. První strategie byla založena na struktuře 1oo2D ("jeden ze dvou", DMR), která pro zajištění bezpečnosti používala hlavně rutinní testy a další porovnávání. Všeobecná bezpečnostní diagnostika tak současně šetřila čas. Druhá strategie byla založena na hlasovací struktuře 2oo3 (TMR).

Cílem řízení procesů ve výrobě v současnosti i budoucnosti je bezpečná, nepřerušovaná a ekonomická výroba. Další otázkou je složitost, někdy i obtížnost vyhodnocení úrovně bezpečnosti konkrétního zařízení v kontextu nějaké rizikové situace. Pro pracovníky řízení procesů toto často představuje velký problém.

K tomu, aby byly splněny požadavky uživatele na pohotovost systému, tedy kombinace maximální bezpečnosti a efektivity, je nutné zavést nové koncepce a novou architekturu systém. Jedním z přístupů k tomuto problému je zavedení takové architektury systému, která rozdělí vzájemnou závislost mezi bezpečností a pohotovostí, což nacházíme u architektury všech současných systémů. Zajištění bezpečnosti systému vyžaduje detekci všech nebezpečných poruch v PES. Je zapotřebí dospět k jednoduchému řešení, které se vyhne komplexním rutinním testům programového vybavení (neboť žádný software není bezchybný!), ale které zjistí všechny možné závady. Dobrým příkladem takového řešení je HiQuad Technology, což je pojetí bezpečnostních systém PES firmou HIMA s výhledem do budoucnosti.

Firma Hima nabízí bezpečnostní řídicí systémy pro automatizaci průmyslových procesů. Tyto systémy nacházejí své uplatnění v chemickém průmyslu, v petrochemickém průmyslu, v průmyslu těžby a přepravy a ropy, při výrobě energie, celulózy a papíru či v automobilovém průmyslu. K bezpečnostním systémům nabízí firma i konzultace, analýzu a celkovou podporu.