D-Ex Instruments

Bronkhorst

TÜV Functional Safety Training


 

Potřebujete si prohloubit znalosti funkční bezpečnosti aplikované pro kontinuální výrobu?

Potřebujete ukázat svým zákazníkům, že máte potřebné znalosti pro projektování bezpečnostních systémů a pro navrhování bezpečnostních studií?

Pro vás je určen kurz funkční bezpečnosti organizovaný pod záštitou TÜV Rheinland.

Výsledkem tohoto kurzu je certifikát "TÜV Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland)", který obdrží účastníci kurzu po úspěšném zvládnutí závěrečných testů.

Tento kurz organizujeme již po deváté, školitelem je Tino Vande Capelle, certifikovaný jako "FS Expert".

Termín: 5. – 8. 12. 2016 v Praze.

Celý kurz včetně závěrečných testů je veden v angličtině.

About the course: "FS Engineer 2016.pdf"
About the course provider: www.tinovc.com
Course agenda: "TinoVC – TUV FSE Course agenda 2016"


TUV RheinlandHIMA Safety nonstop