D-Ex Instruments

Eaton

 Přepětí a výboje


Devizou MTL Surge Technologies jsou více než padesátileté zkušenosti v oblasti přepěťových ochran. Nová divize MTL je pokračovatelem firem Telematic, jehož název se stal synonymem pro vodní hospodářství a Atlantic Scientific, které dominovalo oblasti komunikací a bezdrátových technologií. Pod hlavičkou MTL pokračujeme v rozvoji a podpoře těchto oblastí svými špičkovými výrobky a řešeními a zůstáváme na vedoucí pozici v oblasti procesní výroby. Cílem MTL Surge Technologies je nejenom splňovat, ale i překračovat náročná očekávání našich zákazníků udržováním vysokého standardu ve všech aspektech podnikání. Nasloucháme potřebám našich zákazníků, abychom přicházeli s takovými řešeními, které nejenom splňují, ale i překračují jejich požadavky ve všech směrech.

Divize MTL Surge protection ze skupiny MTL Instuments Group Plc navrhuje a vyrábí široký rozsah ochran vhodný pro všechny přístroje a systémy, které je třeba chránit proti atmosférickému přepětí. Produkty jsou vhodné pro různé aplikace včetně napájení přístrojů, telekomunikační systémy, počítače, počítačové sítě, přístroje určené k telemetrii, převodníky a snímače umístěny v provozu, monitorování teploty, systémy vah, analogové řídící systémy a obvody, normály větru, alarmy, elektrické ventily a aktuátory a různé typy procesní instrumentace. Moderní pokrokové ochrany proti přepětí od MTL ochrání všechny typy elektornických a elektrických zařízení od destrukčních vysokonapěťových výbojů a zvláštních rychlých operací, zdlouhavých napěťových kontrol a automatických výpadků v případě indukce vysokonapěťových výbojů.


Přepěťová špička vzniklá úderem blesku

Přepětí a výboje vznikající indukcí proudu a napětí, které překročí pracovní hodnoty úrovní signálu většinou naruší práci zařízení (systému) případně zničí citlivé elektronické součásti systému. Například úder blesku, statické výboje, zapínání napájení, indukce rychlých impulsů nebo chybových proudů při svařování, až jsou příklady, které přepětí a výboje vyvolávají. Standardní signál, který simuluje tento výboj byl navržen před mnoha léty a umožňuje návrhářům a pracovníkům testovacích laboratoří vytvářet shodné podmínky ochrany zařízení a zjednodušovat jejich specifikace. Například zásah blesku indukuje přepětovou vlnu (signál), jež je simulovana zkratovým výstupním proudem typicky 5 nebo 10 kA s délkou pulsu 8/20 10-6 s (tj. vzestupná hrana pulsu je 8 .10-6 s a poskles sestupné hrany pulsu na 50 % úrovně trvá 20.10-6 s, tak jak je nakresleno na obrázku č.1.


Přepěťová špička vzniklá spínáním elektrických prvků obvodu

Zapínání zdrojů je často simulováno impusem do otevřené smyčky o velikosti 10 kA s vlnou o délce pulsu 1.5/50.10-6, viz. obrázek č. 2. Další typy signálů jsou často užívány pro různé aplikace nebo individuálně různými autoritami.


Komponenty pro omezení přepětí

Žádná součástka sama o sobě neumožní vytvořit ochranu proti přepětí požadovaných vlastností. Z tohoto důvodu se navrhují obvody s více prvky či hybridními obvody zahrnující nejlepší vlastnosti několika přepětových ochran. To je vidět na obrázku č. 3, kde jsou zobrazeny charakteristiky součástí, které jsou využity v přepětových ochrannách MTL. Idelání ochrana sítě je schopná rychle přenášet obrovský proud v krátkých intervalech, je schopná omezit napětí na zařízení a omezit protékající proud chráněným zařízením na takovou úroveň, aby nedošlo k poškození zařízení. Ochrana by měla být jednoduchá na montáž s možností automatického restartu po odeznění výbuje a zamezující zbytečným výpadkům zařízení. Systémy, či jiná stejnosměrné nebo nízkonapěťové zařízení, potřebují stabilizované napětí s velmi malou tolerancí bez zbytečných výpadků proudu, které by měly dopad na funkčnost, spolehlivost systému a přesnost měření.

Napájení obodů střídavým či stejnosměrným proudem určuje typ závislostí odporů nebo varistorů a jejich absorbčních kapacit. Jestliže potřebuje být zátěž efektivně chráněná s možným výpadkem varistorů, který by způsobylo přetížení nebo se opakující se impulsy, jsou ochrané obvody duplikovány a je prováděno monitorování ochrany fáze.