D-Ex Instruments

 • Řada FS32
 • Řada MA4000
 • Řada TP32/TP32-T
 • Řada FP32
 • Řada TP-Pipe
 • Řada MA15
Eaton

 Ochrana sítí fieldbus - Řada FS32


Charakteristika:

Přepěťové ochrany FS32 brání napěťovým špičkám, které se vyskytují v blízkosti hlavní větve a odboček sběrnicového systému, aby poškodily připojené přístroje, jako jsou terminátory, rozbočovače a ovladače sběrnice. Konstrukčně jsou uzpůsobeny nejnovějším komponentům sběrnicových systémů MTL. Tato konstrukce snižuje nároky na velikost ochranné skříňky a usnadňuje instalaci. V provozu má FS32 zanedbatelný vliv na funkčnost připojených sběrnicových přístrojů. Umožňuje signálu procházet s mírným zeslabením a případné napěťové špičky bezpečně svádí do země a výstupní napětí sníží na bezpečnou úroveň.

Vlastnosti:

 • intrinsically safe logo - lze použít pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Eaton

 Ochrana sítí fieldbus - Řada MA4000


Charakteristika:

Ačkoliv je řada MA4000 navržena pro sběrnicové systémy, vyrábí se v několika napěťových řadách (24 Vdc, 48 Vdc, 110 Vac a 230 Vac) a lze ji použít pro ochranu napájecích zdrojů v nepříznivém prostředí. Tato jednofázová přepěťová ochrana se svodovým proudem 20 kA chrání napájecí zdroje AC i DC bez ohledu na proud zátěže. MA4000 se montuje paralelně pomocí volných vodičů. Robustní pouzdro s krytím IP53 se montuje na stěnu pomocí čtyř upevňovacích bodů. Lze ji montovat do Zóny 2, Kategorie 3G prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato vlastnost vynikne především při ochraně řídících systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vlastnosti:

 • AC i DC aplikace
 • jednoduchá montáž na stěnu
 • vzdálený dohled a dvojitá redundance
 • vyhovuje sběrnicím ATEX certifikát kategorie 3G

 


Eaton

 Ochrana sítí fieldbus - Řada TP32 a TP32-T


Charakteristika:

Přepěťové ochrany TP32 a TP32-T jsou určeny na ochranu provozních převodníků a přístrojů ve sběrnicovém systému.
TP32 má hybridní konstrukci obsahující výkonnou polovodičovou elektroniku a plynovou výbojku, která je schopná odvádět proud až 10 kA. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu má certifikát současně pro jiskrovou bezpečnost i pevný závěr pro všechny druhy plynu a teplotní třídy až do T6.
TP32-T obsahuje stejné obvody jako základní typ, ale kromě toho má v sobě ukončovací člen pro Foundation Fieldbus. Tato unikátní kombinace odstraňuje nutnost nákupu a instalace dodatečných ukončovacích obvodů.

Vlastnosti:

 • speciální provedení pro sběrnice – splňuje požadavky IEC 61158-2:2000 a ANSI/ISA-50.02-2 1992
 • TP32-T obsahuje kromě přepěťové ochrany i ukončovací člen
 • jednoduchá a přímá montáž – jednoduše se zašroubuje do nevyužitého kabelového vstupu
 • paralelní zapojení pro nulový úbytek napětí pro přístroj
 • certifikát ATEX, certifikovaný FISCO ukončovací člen
 • intrinsically safe logo - lze použít pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • intrinsically safe logo - vhodný pro nasazení v aplikacích funkční bezpečnosti

Eaton

 Ochrana sítí fieldbus - Řada FP32


Charakteristika:

Přepěťové ochrany FS32 brání napěťovým špičkám, které se vyskytují v blízkosti hlavní větve a odboček sběrnicového systému, aby poškodily připojené přístroje, jako jsou terminátory, rozbočovače a ovladače sběrnice. FP32 pracují plně automaticky, reagují bezprostředně, takže zařízení není nikdy vystaveno nebezpečnému přepětí. Přepětí se svede bezpečně na zem a jednotka se automaticky resetuje. Malé rozměry umožňují montáž blízko terminátorů a odbočovačů.

Vlastnosti:

 • montáž na DIN lištu pro jednoduchou instalaci
 • splňuje požadavky IEC 61158-2:2000 pro Foundatiou Fieldbus TM
 • konektory pro jednoduché připojení
 • maximální svodový proud 20kA
 • intrinsically safe logo - lze použít pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Eaton

 Ochrana sítí fieldbus - Řada TP-Pipe


Charakteristika:

Přepěťová ochrana TP-Pipe chrání provozní převodníky tam, kde je až nejvíc zapotřebí – přímo v převodníku. TP-Pipe se zašroubuje bez dalších úprav přímo do kabelového vstupu. Po této jednoduché instalaci chrání přístroj proti pulsnímu přepětí a neovlivňuje jeho normální funkci. TP-Pipe se automaticky resetuje po každém zásahu. Vyrábí se s různými závity, pro různé druhy převodníků, v pevném závěru nebo v jiskrově bezpečném provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Maximální napětí je 48 V a 32 V se špičkovým proudem 10 kA a špičkovým napětím 10kV.

Vlastnosti:

 • jednoduchá a přímá montáž – jednoduše se zašroubuje do kabelového vstupu
 • splňuje normy pro jiskrovou bezpečnost a pevný závěr
 • nízký odpor sériového zapojení neznehodnocuje signál
 • certifikát ATEX
 • 10 let záruka
 • intrinsically safe logo - lze použít pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Eaton

 Ochrana napájecích sítí - Řada MA15


Charakteristika:

Řada přepěťových ochran MA15 chrání elektrické přístroje a počítačové sítě před účinky elektrického šumu indukovanému v napájecích sítích. Jednotky MA15 odstraňují účinky průmyslového šumu a přepětí vyvolanému účinky blesku, spínacích zařízení, tyristorových ovladačů a regulátorů. Průmyslové řídicí systémy zahrnující programovatelné logické automaty a průmyslové počítače jsou často vystaveny agresivním průmyslovým podmínkám, jako jsou výrobní technologie, továrny nebo vodárny. Ačkoliv jsou průmyslové počítače a PLC robustní, je důležité je chránit ještě přepěťovou ochranou MA15. Ta je ideální pro ochranu přístrojů v rozvaděčích a často se používá v ovladačích motorů. Odstraňuje z napájení vysoké frekvence a napěťové špičky. MA15 je vhodná pro AC i DC aplikace a omezuje jak elektromagnetické emise, tak i chrání přístroje před emisemi z jiných zdrojů.

Vlastnosti:

 • chrání přístroje až do 15 A v sérii, neomezeně v paralelním zapojení
 • vhodné pro AC i DC aplikace
 • tepelná i zkratová ochrana
 • možnost indikace stavu pomocí LED
 • převyšuje požadavky IEC 61000-4-5
 • 10 let záruka