D-Ex Instruments

  • PG9602
  • PG9607
Fluke odkaz

Pístový tlakoměr PG9602 pro plynná média


Plně automatický primární etalon tlaku pro absolutní tlak a přetlak do 10 MPa

  • Rozsahy od 10 kPa do 10 MPa
  • Pokrytí širokého rozsahu tlaků a překrytí rozsahů tlakových měrek pomocí sady závaží 100 kg umístěné pod zvonem, který umožňuje měření absolutního tlaku
Fluke odkaz

Pístový tlakoměr PG9607 pro plynná média


Plně automatický primární etalon tlaku pro absolutní tlak a přetlak do 500 kPa

  • Rozsahy od 11 kPa do 500 kPa s jednou tlakovou měrkou
  • Velký průměr tlakové měrky (50 mm) s geometrií přizpůsobenou pro přímé geometrické vyhodnocení efektivní plochy
  • Velmi malá nejistota měření