D-Ex Instruments

Fluke odkaz

Pístový tlakoměr s nerotující měrkou FPG8601 pro plynná méda


pístový tlakoměr 2470

Kalibrační systém pro velmi nízký přetlak, diferenční tlak a absolutní tlak

  • Rozsahy od 0 do 15 kPa v přetlaku, diferenčním a absolutním tlaku
  • Nejistota měření v přetlaku a diferenčním absolutním tlaku: ± (5 mPa + 30 ppm odečtu)
  • Nejistota měření v absolutním tlaku: ± (8 mPa + 30 ppm odečtu)
  • Plná automatizace průběhu kalibrace, včetně regulace tlaku a odečtů hodnot referenčního a zkoušeného přístroje