D-Ex Instruments

 • Regulátor/kalibrátor FLUKE Calibration PPC4E
 • Technické parametry
 • Objednávání
Fluke odkaz

Regulátor/kalibrátor tlaku FLUKE Calibration PPC4E


Tento kalibrátor se již nevyrábí. V sortimentu firmy Fluke byl nahrazen modernějším typem 6270A
fluke ppc4E regulátor kalibrátor tlaku

Regulátor / kalibrátor PPC4E od firmy Fluke Calibration kombinuje nejlepší vlastnosti, technologii měření tlaku a patentovanou regulaci tlaku z regulátorů / kalibrátorů řady PPC4 a zároveň přináší pokrytí extrémně širokého tlakového rozsahu s přesností odpovídající nejčastějším požadavkům na kalibraci provozních přístrojů. Kalibraci převodníků tlaku, snímačů tlaku, digitálních tlakoměrů nebo deformačních tlakoměrů je možno provádět pomocí barevného grafického uživatelského rozhraní, nebo automatizovat prostřednictvím dálkové komunikace s PC.

Typ PPC4E má vestavěn jeden referenční snímač tlaku a typ PPC4EX dva referenční snímače tlaku. Nejistota měření je ±0,02 % rozpětí rozsahu upraveného pomocí funkce AutoRange. Funkcí AutoRange je možno snížit rozsah až do 10 % jmenovitého rozpětí regulátoru u typu PPC4E nebo až do 1 % jmenovitého rozpětí regulátoru u typu PPC4EX. Jeden regulátor / kalibrátor PPC4E může nahradit dva nebo více běžných regulátorů tlaku. V jednom PPC4EX se dvěma referenčními snímači tlaku není potřeba mít dva regulační moduly. Přesnost regulace tlaku je ±0,0006 % rozpětí regulátoru a v nižších rozsazích je až desetkrát lepší, takže se dá plně využít měřicí schopnosti referenčních rezonančních snímačů tlaku. Toto je velmi důležité v dynamickém režimu regulace tlaku, protože nejistota tlaku vygenerovaného na přípojce zkoušeného tlakoměru je závislá jak na nejistotě měření, tak i na nejistotě regulace tlaku. PPC4E nabízí pokrytí velmi širokého tlakového rozsahu ve vysoké přesnosti s jedním uživatelským rozhraním a s jednou tlakovou přípojkou.

Vlastnosti

 • přepínání mezi absolutním tlakem, přetlakem nebo podtlakem bez přídavných zařízení nebo speciálních kalibračních operací a nastavení
 • jednoduchá specifikace přesnosti na jeden rok
 • regulace tlaku od 1 kPa (abs.) do 14 MPa (přetlak a abs. tlak), speciální verze pro velmi nízký diferenční tlak
 • přesnost měření a regulace tlaku z měřené hodnoty až do 1 % plného rozsahu může být realizována jedním kalibrátorem
 • funkce AutoRange™ umožňuje pro konkrétní kalibrovaný rozsah jednoduchou volbu rozsahu, optimalizaci rychlosti regulace, nejistoty měření, limitů regulace a limity ochrany proti tlakovému přetížení
 • komunikační rozhraní RS-232 a IEEE-488.2 a vestavěný ovladač externích ventilů jsou standardní součástí dodávky
 • volitelný doplněk samočisticího odlučovače kapaliny (SPLT) pro ochranu přístroje před kontaminací
 • výpočet a zobrazení nejistoty měření v reálnem čase v aktuální jednotce tlaku
 • vestavěné programovatelné kalibrační sekvence a funkce zkoušky těsnosti
 • funkce krokování pro rychlé nastavení ukazatele deformačního tlakoměru na dílek
 • barevné grafické uživatelské rozhraní s plnou podporou v 11 jazycích, včetně češtiny
Fluke odkaz

Technické parametry regulátoru/kalibrátoru tlaku FLUKE Calibration PPC4E


Všeobecné technické údaje

Doba náběhu: Nevyžadována; při studeném startu doporučena stabilizace 30 minut
Rozlišení: Až 1 ppm, nastavitelné uživatelem
Požadavky na napájení 100 až 240 V st. (-15 %, +10 %), 50 až 60 Hz, max. spotřeba 70 VA
Rozsah normálních pracovních teplot 10 °C až 40 °C
Hmotnost 16,6 kg
Rozměry (v x š x h) 19 cm (výška) x 35 cm (šířka) x 45 cm (hloubka)
Komunikační rozhraní RS-232 (COM1, COM2), IEEE-488.2, USB (na předním panelu, pouze pro aktualizaci firmware)
Pracovní médium Jakýkoli čistý, suchý, korozi nezpůsobující plyn
Tlaková připojení TEST (+),TEST (-) 1/8" NPT vnitřní závit
Supply (napájení) 1/8" NPT vnitřní závit
Exhaust (odfuk) 3/8" NPT vnitřní závit
ATM (odvzdušnění) 10-32 UNF

Technické údaje pro regulaci tlaku


Přesnost regulace tlaku PPC4E: ±0,0006 % rozpětí regulátoru
PPC4EX: ±0,0006 % rozpětí regulátoru
(je-li rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange > 10 % rozpětí regulátoru)
±0,00006 % rozpětí regulátoru
(je-li rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange <= 10 % rozpětí regulátoru)
Nejnižší regulovatelná hodnota (přetlak) Nula se nastaví automatickým odvzdušněním. Nejnižší bod nad nebo pod nulou je omezen pouze rozlišením snímače RPT a přesností regulace.
(absolutní tlak, podtlak) v závislosti na zdroji vakua a konfiguraci zkoušeného objemu 200 až 700 Pa
Typická doba pro nastavení platné hodnoty tlaku 15 až 30 sekund
Optimální zkoušený objem 0 až 1 000 cm3 pro regulátory s rozsahem do 1,4 MPa nebo nižším nebo 0 až 500 cm3 pro regulátory s rozsahem vyšším než 1,4 MPa.

Nejistota měření kalibrátoru PPC4E (zahrnuje přesnost a roční stabilitu)

Typ Nejistota pro přetlak 1
= % rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange
Nejistota pro abs. tlak 1
= % rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange + konstanta
% rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange Min. rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange 2 % rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange Konstanta Min. rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange 2
PPC4EX 14M 0,02 140 kPa 0,02 0,1 kPa 140 kPa
PPC4E 14M 0,02 1 400 kPa 0,02 1 kPa 1 400 kPa
PPC4EX 7M 0,02 70 kPa 0,02 0,05 kPa 70 kPa
PPC4E 7M 0,02 700 kPa 0,02 0,5 kPa 700 kPa
PPC4EX 1.4M 0,02 14 kPa 0,02 0,014 kPa 70 kPa
PPC4E 1.4M 0,02 140 kPa 0,02 0,1 kPa 140 kPa
PPC4EX 100K 0,02 ±1 kPa 0,02 0,014 kPa 70 kPa
PPC4E 100K 0,020 ±10 kPa 0,02 0,014 kPa 70 kPa
PPC4E 15K 0,02 ±1,5 kPa - - -
 1. Maximální odchylka indikované hodnoty tlaku od pravé hodnoty použitého tlaku, která zahrnuje přesnost, předpokládanou roční stabilitu, vliv teploty a nejistotu kalibrace. Jedná se o rozšířenou (k=2) nejistotu podle doporučení ISO "Guide až the Expression of Uncertainty in Measurement".
 2. Pro rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange nižší než min. rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange je nejistota rovna hodnotě při min. rozpětí rozsahu upraveného funkcí AutoRange.
Fluke odkaz

Informace pro objednávání regulátoru/kalibrátoru tlaku FLUKE Calibration PPC4E


Příklady typů PPC4E

Označení Tlakový rozsah 1
Přetlak [kPa] 2 Abs. tlak [kPa]
PPC4EX 14M -ATM až 14 000 0 až 14 000
PPC4E 14M
PPC4EX 7M -ATM až 7 000 0 až 7 000
PPC4E 7M
PPC4EX 1.4M -ATM až 1 400 0 až 1 400
PPC4E 1.4M
PPC4EX 100K -ATM až 100 0 až 200
PPC4E 100K
PPC4E 15K ±15
 1. Tlakový rozsah je jmenovitý měřicí rozsah. Nejnižší regulovatelnou hodnotu tlaku najdete v technických údajích pro regulaci tlaku.
 2. ATM odpovídá hodnotě aktuálního atmosférického tlaku. ATM je nejnižší hodnota tlaku dosažitelná v režimu generování/měření podtlaku.

Příslušenství

 • Samočisticí odlučovač kapalin SPLT pro přípojku Test přístroje PPC4E
 • Přepravní kufr
 • Sada pro montáž do standardních přístrojových skříní 19" (4U)
 • Jednotka s dvěma objemy PK-PPC-BG-DVU pro použití se snímačem s rozsahem ±15 kPa v kalibrátorech PPC4E 15K a PPC4EX 100K
 • Vývěva s příslušenstvím pro přípojku EXHAUST (odfuk)
 • Kalibrační program COMPASS for Pressure pro automatizaci průběhu kalibrace, sběr dat a tvorbu kalibračních listů

Standardní záruka: jeden rok
(za příplatek možno prodloužit na dva nebo čtyři roky)