D-Ex Instruments

 • Regulátor / kalibrátor HGC-30000 AF
 • Technické parametry
 • Objednávání
Fluke odkaz

Kapalinový regulátor / kalibrátor FLUKE Calibration HGC-30000 AF


Vlastnosti:

 • Kalibrace řady zařízení v tlakovém rozsahu od méně než 7 MPa do 200 MPa jedním kompaktním integrovaným systémem.
 • Jednoduchá manipulace bez pumpování nebo zvedání závaží.
 • Snadné nastavení tlaku na testovaném zařízení a zpětným odečítaním skutečného tlaku na referenčním tlakoměru
 • Vestavěné automatické kalibrační postupy s upozorněním na překročení tolerancí a správou dat v reálném čase.
 • Nožní pedál "ENTER" uvolňuje ruce při sekvenčním měření.
 • Běžný čas kompletního vysokotlakého kalibračního cyklu do 10 minut (20 % zvýšení produktivity).
 • Podpora měření ve dvanácti předvolených a uživatelských jednotkách.
 • Jednotlačítkové přepínání režimu měření mezi přetlakem a absolutním tlakem.
 • Vestavěné rozhraní RS232 a IEEE-488, kompatibilita s kalibračním softwarem COMPASS® .
 • Dodáván se šroubeními a redukcemi 1/4"NPT M a F, AN4,těsněnými těsnícím kroužkem nebo prstýnkem.
 • Dodáván včetně transportního kufru

Popis přístroje

Přístroj HGC-30000-AF je speciální konfigurací dvou přístrojů firmy FLUKE Calibration/DHI, hydraulického tlakového generátoru OPG1 a regulátoru RPM3 A30000/A6000. Přístroj je optimalizován pro testování a kalibrací analogových a digitálních tlakoměrů v rozsahu tlaků od méně než 7 MPa do 200 MPa. Speciální provedení přístroje bylo vybráno US Air Force jako další generace vysokotlakých kalibračních systémů pro celosvětové nasazení v "Precision Measurement Equipment Laboratories (PMELs)". Pomocí OPG1 operátor vygeneruje a nastaví požadovaný tlak. RPM3 potom precizně změří aktuální hodnotu tlaku. Interaktivní software, vestavěný v přístroji RPM3, automaticky nastaví kalibrační proceduru pro testované zařízení včetně rozsahu a tolerance. Operátor potom v krocích provede test, přičemž je v reálném čase upozorněn na překročení tolerance měřených hodnot. Nožní pedál "ENTER" uvolňuje operátorovi ruce v průběhu měření.

Fluke odkaz

Technické parametry regulátoru/kalibrátoru tlaku FLUKE Calibration PPC4E


Technické údaje:

Napájení:  
Elektrické: 85 až 264 V, 50/60 Hz
Pneumatické: 620 kPa dílenský vzduch nebo 85 kPa suchý čistý plyn
Pracovní teplota: 15 až 45 °C
Hmotnost  
   • RPM3/HPMS 9,3 kg
   • OPG1 27,0 kg
   • Celkem: 36,3 kg
Rozměry (celý systém): 70 cm (š) x 54 cm (hl)
Tlakový rozsah: 0 až 200 MPa
Standardní testovací kapalina: syntetický olej
Tlaková připojení: DH500 (trubková šroubení s plochým i prstýnkovým těsněním odpovídající normě AE F250C, HIP HF4, atd), redukce na 1/4" NPT M, 1/4" NPT F, AN4 M
Tlakové rozsahy: Všechny rozsahy jsou přetlakové i absolutní
   -  L1 14 MPa H1 70 MPa
   -  L2 28 MPa H2 125 MPa
   -  L3 40 MPa H3 200 MPa
Přesnost měřění 1: ± % z aktivního rozsahu
   -  L1 0,01 H1 0,0125
   -  L2 0,01 H2 0,0125
   -  L3 0,01 H3 0,0150
Teplotní efekt: 0,008 max v rozahu teplot od 0 do 50 °C
Předpokládaná stabilita 2: 0,002
Nejistota měření 3:    -  L1 0,015 H1 0,0160
   -  L2 0,015 H2 0,0160
   -  L3 0,015 H3 0,0160
 1. Přesnost: Kombinovaná chyba linearity, hystereze a opakovatelnosti měření.
 2. Stabilita: Změna nuly i rozsahu při použiti funkce autoZ v intervalu 6 měsíců při běžném používání. Jedná se pouze o předpokládanou stabilitu, která je různá pro každý snímač tlaku. Stabilita pro určitý snímač by měla být stanovena opakovanou kalibrací.
 3. Nejistota měření: Maximální odchylka hodnoty změřené RPT od skutečné hodnoty tlaku včetně přesnosti měření, předpokládané stability, teplotního efektu a nepřesnosti kalibračního standardu ± 0,005 % odečtu.

Objednávání

Přístroj HGC-30000-AF je kompletní systém, sestávající z:

 • Hydraulického generátoru/regulátoru OPG1-30000-AF
 • Referenčního tlakoměru RPM3/HPMS A30000/A6000
 • Spojovacích šroubení
 • Soupravy redukčních šroubení
 • Testovacího média (synt. oleje)
 • Přepravního kufru
 • Návodu k použití
 • Dokumentace o shodě s NIST
 • Zprávy o výstupní kontrole systému