D-Ex Instruments

Fluke odkaz

Elektronický regulátor/kalibrátor tlaku FLUKE Calibration E-DWT-H™


Kvalita měření hydraulického pístového tlakoměru s výhodami elektronického měření:

E-DWT-H™ je elektronický kalibrátor konstruovaný jako náhrada mechanických pístových tlakoměrů (závažových pump), které měří tlak pomocí tlakové měrky a závaží. Jedná se o lehčí a snadněji použitelnou alternativu pístových tlakoměrů, které se používají v kalibračních laboratořích a pracovištích a také při kalibracích a zkouškách v provozních podmínkách.

Vlastnosti:

 • Okamžité přepínání mezi absolutním tlakem, přetlakem a kombinovaným režimem přetlak/podtlak
 • Okamžité přepínání mezi regulačním a měřicím režimem beze změny hodnoty tlaku
 • Automatické nulování při odvzdušnění do atmosféry
 • Šestnáct SI a amerických jednotek tlaku a také uživatelem definovatelné jednotky
 • Jednoduchá, objektivní indikace platnosti hodnoty tlaku s možností nastavení kritérií

E-DWT-H™ nabízí přesnost, malou nejistotu a časovou stabilitu tradičního pístového tlakoměru,
ale bez nepohodlí spojeného s tlakovou měrkou, závažími, ručními pumpami a propojovacím potrubím:

  • žádné závaží, které se musí nakládat a sundávat nebo pravidelně posílat na kalibraci
  • žádné korekce na místní tíhové zrychlení a okolní teplotu
  • není potřeba měnit tlakovou měrku pro změnu rozsahu; přepnutí rozsahu snímačů Q-RPT trvá sekundy
  • není citlivý na pracovní polohu a vibrace
  • možnost přesného nastavení a odečtu jakékoli hodnoty tlaku, bez omezení minimálními tlakovými přírůstky danými nejmenším závažím, které je k dispozici
  • použití s jakoukoli jednotkou měření, zatímco pístový tlakoměr je obvykle omezen jednotkou tlaku vyznačenou na závaží
  • ideální pro aplikace, které požadují přesné nastavení nominálního tlaku na zkoušeném tlakoměru a jeho změření, jako např. při kalibraci deformačních tlakoměrů
  • vestavěná funkce AutoTest pro správu kalibračních postupů a záznam naměřených dat
  • rozhraní s PC pro automatický záznam naměřených dat
  • dvouletý rekalibrační interval při zachování nejistoty měření ± 0,025 % odečtu
  • snadná rekalibrace bez hydrostatického porovnávání
  • pomocí programu COMPASS® for Pressure je možná automatická rekalibrace E-DWT-H™modulu Q-RPT

Výhody modulů Q-RPT (rezonanční referenční tlakový snímač)

moduly qrpt

Mimo vynikající metrologické charakteristiky nabízí moduly Q-RPT tyto výhody:

 • zanedbatelnou zahřívací dobu
 • rezonanční prvek oddělený od zkoušeného média
 • minimální citlivost na polohu

Funkce AutoTest™ umožňuje obsluze přístroje E-DWT-H™ rychle definovat kalibrační body a provést veškeré nastavení závisející na rozsahu

Rozlišení a požadovaná stabilita tlaku přístroje E-DWT-H™ se nastavují podle rozsahu zkoušeného přístroje. Podle nastaveného rozsahu se nastaví i horní mez tlaku s upozorněním a ochranou proti přetížení. V průběhu kalibračního postupu s funkcí AutoTest je obsluha vyzývána k nastavení každého bodu kalibrační sekvence a naměřené údaje se odečítají do paměti E-DWT-H™ pro pozdější vyvolání nebo stažení. Nastavení typického postupu je rychlé a snadné, složitější zkoušky lze uložit do paměti pro pozdější použití.

Možnost konfigurace E-DWT-H™ pro zajištění nejistoty měření ± 0,02 % odečtu od 1 % do 100 % plného rozsahu

Regulátor objemu s malým točivým momentem umožňuje generování tlaku až do 200 MPa s minimální fyzickou námahou. Funkce AutoRange optimalizuje měřicí, kontrolní a bezpečnostní funkce podle specifického rozsahu kalibrovaného přístroje. E-DWT-H obsahuje vše potřebné pro generování, seřízení a odečet tlaku, a až vše je umístěno v jedné kompaktní snadno přenosné skříni. Navíc je k dispozici volitelný napájecí zdroj s akumulátorovými bateriemi, který umožňuje až osm hodin použití v provozních podmínkách. E-DWT-H má "flash" paměť pro jednoduchou aktualizaci vnitřního programu, který je zdarma k dispozici na www.dhinstruments.com

E-DWT-H 2

E-DWT-H se dvěma moduly Q-RPT

E-DWT-H 1

E-DWT-H s jedním modulem Q-RPT