D-Ex Instruments

Fluke odkaz

Primární etalon průtoku plynu GFS


Dynamický gravimetrický etalon hmotnostního průtoku plynu GFS

GFS™ je skutečný primární etalon hmotnostního průtoku plynu pro praktické použití při fundamentálním měření nízkého hmotnostního průtoku plynu.

Vlastnosti:

  • Pokrytí rozsahu 0,2 ... 200 mg/s pro různé plyny (10 sccm až 10 slm pro dusík)
  • Jednotka může být přenesena do vyšších rozsahů průtoku pomocí metody násobné kalibrace
  • Nejistota měření průtoku již od ± 0,013 % odečtu
  • Uživatelem etalonu je např. Český metrologický institut: http://www.cmi.cz