D-Ex Instruments

  • Referenční tlakoměry
    DMA řady PAMB
  • Referenční tlakoměr
    Fluke RP4-AD
Beamex

Referenční tlakoměry DMA řady PAMB


Vlastnosti:

K dispozici jsou různé typy jedno nebo dvoukanálových referenčních tlakoměrů, které využívají velmi přesné snímače tlaku.

Tlakoměry řady PAMB lze použít jako přenosné etalony pro automatickou kontrolu a kalibraci kalibrátorů ADTS řady MPS nebo jiných přístrojů s rozsahy pitot-statických systémů.

Fluke

Referenční tlakoměr Fluke Calibration RP4-AD


Speciální verze referenčního tlakoměru pro rozsahy absolutních a diferenčních tlaků, používaných u pitot-statických systémů.

Vlastnosti:

  • Verze pro vyšší a nižší rychlosti (letadla / vrtulníky
  • Zobrazení skutečných hodnot Pt, Ps, Qc