D-Ex Instruments

 • Řada MPS
 • DMA MPS31C
 • Fluke Calibration 7750i
Beamex

Kalibrátory ADTS řady MPS


Firma D.Marchiori (DMA) vyrábí různé typy Air Data Test Sets kalibrátorů (ADTS) pro údržbu, kontrolu těsnosti a kalibraci pitot-statických systému civilních a vojenských letounů. Tyto moderní kalibrátory umožňují rychlou kalibraci výškoměrů, rychloměrů, Mach indikátorů, variometrů, air data počítačů (ADC) a dalších avionických komponentů. K dispozici je i speciální verze s třemi odděleně regulovanými tlakovými okruhy (statika, dynamika a AoA).

Základní vlastnosti, volitelné funkce a příslušenství:

 • RVSM kompatibilita (přesnost od ± 2 ft při hladině moře)
 • digitální řízení
 • ovládání vestavěnou klávesnicí, ručním terminálem s klávesnicí nebo dotekovou obrazovkou, počítačem, nebo z kapesního počítače přes Bluetooth
 • použití velmi přesných snímačů pro měření tlaku
 • zdroje tlaku se zárukou 5 000 hodin
 • minimální spotřeba energie
 • volitelné vnitřní vícekanálové oddělovače vstupů
 • možnost napájení z vnitřních nebo vnějších baterií
 • jednoduché a intuitivní ovládání
 • programovatelné kalibrační sekvence
 • ukládání dat na paměťovou kartu
 • automatizovaná rekalibrace (pomocí etalonových tlakoměrů řady PAMB)
 • krátký náběh
 • komunikace RS232, IEEE488, ARINC429
 • dekodér výškoměru
 • vojenské verze s rozsahy až do 1 000 kts
 • laboratorní verze s přesností ± 2 ft
 • adaptéry pro připojení k pitot-statickým systémům

Firma DMA představuje novinku MPS 43 Ultra Compact Air Data Test Set na prezentačním videu.

Beamex

Digitální souprava pro zkoušení leteckých přístrojů (ADTS)


DMA MPS31C je souprava určená pro údržbu a zkoušení pitot-statických leteckých systémů podle požadavků na přesnost pro certifikaci RVSM. Tato souprava nabízí možnost provádění zkoušek tlakových systémů všech moderních komerčních letadel a vrtulníků. Její výhodou je nízká pořizovací cena. MPS31C používá k přesnému měření rezonanční převodník tlaku a křemíkový převodník tlaku. Vestavěná akumulátorová baterie umožňuje provoz po dobu více než 2 hodin.

SNADNÁ OBSLUHA, PŘEHLEDNÝ DISPLEJ

MPS31C lze snadno a rychle používat. Uživatelské rozhraní si snadno osvojí jak odborníci, tak i začátečníci. Veškeré zkoušení a vyhledávání závad se může provádět pomocí přehledně uspořádané klávesnice umístěné na předním panelu přístroje MPS31C. Všechny měřené údaje jsou zobrazovány na velkém, snadno čitelném displeji. Ruční terminál pro dálkové ovládání se dodává jako volitelné příslušenství. Bezdrátového spojení přes Bluetooth umožňuje ovládat MPS31C pomocí externího počítače (notebook nebo kapesní počítač). Všechny požadované a měřené hodnoty jsou po celou dobu zobrazeny současně. V MPS31C je použit systém zdroje tlaku DMA osvědčený ve větších přístrojích řady MPS. Vnitřní zdroje tlaku a podtlaku se při nečinnosti zařízení automaticky vypínají, čímž se prodlužuje jejich životnost.

VLASTNOSTI:

 • Přesnost ±3 ft při hladině moře.
 • Překračuje požadavky podle RVSM.
 • Snadno použitelné uživatelské rozhraní.
 • Volitelný oddělovač vstupů (až 4+4) pro snadnou lokalizaci netěsnosti.
 • Volitelný odečítací systém kódovaného výškoměru s automatickou kontrolou sekvence.
 • Programovatelné zkušební postupy.
 • Nastavitelné limitní hodnoty.
 • Malá náročnost na údržbu.
 • Zahřívací doba pět minut.
 • Přeprava usnadněna vestavěnými kolečky
 • Bezdrátového spojení přes Bluetooth.
 • Vnitřní baterie zvyšují bezpečnost a univerzálnost.

BEZPEČNOST PROVOZU

Při použití nehrozí poškození zkoušených přístrojů nebo kalibrační soupravy. Zkoušený systém a přístroje jsou chráněny pomocí speciální konstrukce přístroje MPS31C. Při manuálním i automatickém provozu je vždy aktivní ochrana proti takovým tlakovým podmínkám, kdy by tlak Ps byl vyšší než Pt. Při výpadku napájení je zkoušený systém bezpečně uzavřen a je možno jej manuálně odvzdušnit tak, aby nemohlo dojít k poškození zkoušeného systému a přístrojů. MPS31C nepřijme zadání hodnoty, která by byla vyšší než předdefinované limitní hodnoty, a tím chrání zkoušené přístroje před poškozením. Limitní hodnoty zadané správcem přístroje jsou chráněny heslem. Pro usnadnění zkoušky těsnosti může být MPS31C volitelně vybaven vícekanálovým vestavěným oddělovačem statických a dynamických okruhů. Oddělovač se ovládá pomocí ručního terminálu nebo klávesami na předním panelu. Nízká spotřeba energie zaručuje dlouhou životnost, malé zahřívání a vysokou přesnost. Typická spotřeba střídavého proudu je 50 VA (včetně efektivity napájecího zdroje). MPS31C je vybaven vnitřními akumulátorovými bateriemi umožňují více než dvě hodiny provozu.

JEDNODUCHÁ KALIBRACE

Kalibrace se provádí rychle a jednoduše pomocí programově nastavitelných koeficientů, bez nutnosti použití mechanického seřizování. Kalibrační koeficienty jsou chráněny heslem. Při použití přenosových etalonů tlaku (jako je např. PAMB-6 od firmy DMA) může být provedena kalibrace přístroje obvykle do 20 minut.

Technické parametry

 • Rozsah provozních teplot: od -5 °C do +50 °C.
 • Rozsah skladovacích teplot: od -20 °C do +70 °C
 • Objem zkoušených okruhů (dm3)
  • Statický: 0 až 2;
  • Dynamický: 0 až 1,3.
   Přípustné jsou i větší objemy.4
VELIČINA: ROZSAH: ROZLIŠENÍ: PŘESNOST:
Měření Regulace Měření Regulace Měření Regulace
 Výška (ft) -2 000
až +65 000
-2 000
až +65 000
1 1 ±3 při hl. moře
± 5 při 30 000
± 20 při 50 000
±2
 Rychlost změny výšky (ft/min) 0 až 6 000
HR 0 až 20 000
0 až 6 000
HR 0 až 20 000
25 > 1 000
5 < 1 000
10 ±1% odečtu viz. měření
 Rychlost letu (kt) 10 až 700
(volitelně až 830)
ULS: 5 až 200
10 až 730 1 < 50
0,1 > 50
0,1 > 20
0,1 ±0,5 při 50
±0,1 při >500
ULS: ±0,001 inHg
±2
 Machovo číslo 0 až 6 0 až 6 0,001 0,001 < 0,002 ±0,002
 Změna rychlosti letu (kt/min)

0 až 500

 

0 až 500 10 10 10 ±1% odečtu ±5%

(1 ft = 0,3048 m; 1 kt = 1,852 km/h; 1 inHg = 3,38639 kPa)

STANDARDNÍ FUNKCE:

 • nastavení a regulace přetlaku a podtlaku
 • Negulované odvzdušnění do okolní atmosféry
 • Zadávání výšky a rychlosti letu
 • Zadávání statického, dynamického a celkového tlaku
 • Zadávání rychlosti změny výšky a rychlosti
 • Zadávání Machova čísla
 • Bezdrátová komunikace Bluetooth

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

 • Napájení 22…30 V ss
 • ARINC429
 • IEEE488 ovládání přes GPIB (RS232 standard)
 • PDA – kapesní PC pro bezdrátové ovládání
 • Vícekanálový oddělovač vstupů ovládaný z klávesnice
  (2+2, 3+3, nebo 4+4)
 • ADWIN – program pro ovládání z PC
 • Ruční terminál pro dálkové ovládání (kabel 15 m)
 • Dekodér výškoměru - Přípojky ke zkoušenému systému

A NAVÍC:

 • Nastavení a regulace hodnot EPR
 • Teplotní korekce rychlosti letu TAS
 • Korekce odlehlosti
 • Automatická zkouška těsnosti
 • Uživatelem nastavitelné zkušební postupy
 • Zvukový signál při přiblížení se k zadané hodnotě
Beamex

Kalibrátor Fluke Calibration 7750i


ADTS (Air Data Test Set) s nepřekonatelnou přesností, dlouhodobou stabilitou a výbornou technologií regulace tlaku.

Vlastnosti:

 • Vysoká přesnost splňující požadavky RVSM
 • Přesnost až ± 2 feet, ± 0,02 knot
 • Diferenční snímač tlaku pro rychlost (Qc)