D-Ex Instruments

 • Správa CMX
 • Obsluha CMX
 • Automatizace
 • Přizpůsobitelnost
 • Technologie
 • Zabezpečení
 • Servis
Beamex

Správa programu Beamex CMX


Správa CMX
Light
Professional
Enterprise
300 pozic v databázi
x

1 000 pozic v databázi
x

5 000 pozic v databázi

o

10 000 pozic v databázi

o

Neomezený počet pozic v databázi

o
x
Licence pro jednu pracovní stanici
x
x

Plovoucí serverová licence

o
x
Síťová aplikace/víceuživatelská aplikace

x
x
Kalibrační program pro provozní přístroje
x
x
x
Kalibrační program pro kalibrační etalony
x
x
x
Podpora předdefinovaných a upravených typů přístrojů, kalibračních postupů a měřicích veličin
x
x
x
Automatizovaná kalibrace v provozních podmínkách pomocí přenosných kalibrátorů (odesílání – přijímání dat)
x
x
x
Automatizovaná kalibrace v dílně/laboratoři pomocí stolních kalibrátorů (odesílání – přijímání dat)
x
x
x
Uživatelské rozhraní pro PC pro manuální zadávání výsledků kalibrací
x
x
x
Uživatelské rozhraní pro kapesní PC pro mobilní manuální zadávání výsledků kalibrací
o
x
   =    Standardní funkce    =    Volitelná funkce za příplatek
Beamex

Obsluha programu Beamex CMX


Snadná obsluha
Light
Pro
Enterprise
Rozhraní se snadnou navigací záznamů
x
x
x
Průvodce pro snadnou tvorbu databáze
x
x
x
Aktualizace databáze pomocí dokumentačních kalibrátorů Beamex
x
x
x
Aktualizace databáze ze systémů pro řízení údržby např. SAP R/3®, Maximo®

o
x
Výkonné databázové filtry pro vyhledávání
x
x
x
Možnost ukládání databázových filtrů

x
x
Snadná obsluha pomocí funkce „přesouvání přetažením“
x
x
x
Urychlení doplňování databáze kopírováním existujících pozic, přístrojů a smyček
x
x
x
Jednorázový import dat z databází QM6 nebo QD3 provedený firmou Beamex

o
x
Jednorázový import dat z vašich předchozích databází (např. Access, Excel) provedený firmou Beamex

o
o
Vícejazyčné uživatelské rozhraní včetně češtiny
x
x
x
Údržba lokálních uživatelů
o
x
x
Uživatelem definované převodní funkce
o
x
x
X    =    Standardní funkce O    =    Volitelná funkce za příplatek
Beamex

Automatizace programu Beamex CMX

Automatizovaný kalibrační systém
Light
Pro
Enterprise
Automatická dokumentace
x
x
x
Automatické detekce výsledků „mimo toleranci“
x
x
x
Automatické vyhodnocení vyhovuje/nevyhovuje
x
x
x
Komunikace s dokumentačními kalibrátory Beamex
x
x
x
Komunikace s kalibrátory jiných výrobců

o
o
Sledování a správa kalibračních etalonů
x
x
x
Automatické upozornění na blížící se nebo prošlé lhůty kalibrací
x
x
x
Automatické upozornění na blížící se nebo prošlé lhůty rekalibrace kalibračních etalonů
x
x
x

Automatický výpočet chyb:

 • max. chyba, max. hystereze, max. nelinearita
 • průměrná chyba rozpětí, průměrná chyba nuly
x
x
x

Automatický výpočet nejistoty pro každý kalibrační bod:

 • nejistota vstupu daná použitým etalonem
 • nejistota výstupu daná použitým etalonem

x
x

Automatický výpočet nejistoty pro každý kalibrační bod:

 • rozšíření nejistoty vstupu dané externími proměnnými
 • rozšíření nejistoty výstupu dané externími proměnnými

o
x
Automatický výpočet průměrné chyby pro opakované kalibrační cykly

x
x
Automatický výpočet směrodatné odchylky pro opakované kalibrační cykly

x
x
Automatický výpočet data příští kalibrace pro pozice, přístroje a smyčky
x
x
x
Automatický výpočet data příští kalibrace pro etalony
x
x
x
Historie kalibrace
x
x
x
Historické trendy

o
x
Automatické generování kódů pozic, přístrojů a smyček s možností deaktivace
x
x
x
Automatické generování čísla kalibračního listu s možností deaktivace
x
x
x
Rozhraní pro kapesní počítač

o
x
X    =    Standardní funkce O    =    Volitelná funkce za příplatek
Beamex

Přizpůsobitelnost programu Beamex CMX


Přizpůsobitelnost existující aplikaci
Light
Pro
Enterprise
Vícerozměrná struktura podniku bez omezení počtu úrovní
Počet zobrazených úrovní si může uživatel nastavit
x
x
x
Sledování a kalibrace pozic
x
x
x
Sledování a kalibrace přístrojů
x
x
x
Sledování a kalibrace smyček (i multifunkčních)
x
x
x
Neomezený počet funkčních typů s individuálními rozsahy vstupů a výstupů
x
x
x
Neomezený počet kalibračních postupů s individuálními kalibračními intervaly a tolerancemi:
 • dny, týdny, měsíce, roky
 • % rozpětí, % odečtu, % poměru, fyzikální jednotky
x
x
x
Neomezený počet položek (pozic, přístrojů a smyček)
Počet zobrazených záznamů si může uživatel nastavit
x
Neomezený počet kalibračních událostí>
x
x
x
Podpora neomezeného počtu opakování kalibračních cyklů
x
x
x
Kalibrace „Před seřízením“ (As found)
x
x
x
Kalibrace „Po seřízení (As left)
x
x
x
Klasifikace zařízení
x
x
x
Specifické technické údaje pro každý kalibrátor umožňující výpočet nejistoty
x
x
Možnost vytváření skupin pozic, přístrojů a smyček pro usnadnění průběhu kalibrací
x
x
x
Sledování výrobce a typu přístrojů
x
x
x
Zpráva „Záznam o návaznosti“
x
x
Sledování čísel zakázek údržby
x
x
x
Sledování časové náročnosti kalibrace
x
x
Předdefinované a upravitelné kalibrační body
x
x
x
Modul pro úpravu dokumentů
o
x
Odesílání zpráv e-mailem
x
x
x
Upravitelné uživatelské rozhraní a uživatelem definovatelná volná pole>
o
x
Možnost skrytí nepoužívaných informací
o
x
Podpora vícejazyčného uživatelského rozhraní (vč. češtiny)
x
x
x
Vlastník a skupina vlastníků pro každou úroveň podniku
x
x
Vlastník a skupina vlastníků pro každou pozici
x
x
Vlastník a skupina vlastníků pro každý přístroj
x
x
De-aktivace nepoužívaných výrobních jednotek
x
x
De-aktivace nepoužívaných pozic
x
x
De-aktivace nepoužívaných přístrojů
x
x
De-aktivace nepoužívaných kalibračních etalonů
x
x
Všechny dokumenty lze tisknout v elektronickém formátu, např. PFD, HTML, Excel, XML, JPG
x
x
x
Neomezený počet odkazů na všechny typy formátů souborů, např. Excel, Word, CAD, PDF
x
x
x
Neomezený počet odkazů na dokumenty pro pozice, např. pracovní etalony, specifické SOP
x
x
x
Neomezený počet odkazů na dokumenty pro přístroje (např. odkaz na web stránku výrobce)
x
x
x
Neomezený počet odkazů na dokumenty pro jednotlivé úrovně podniku (např. SOP jednotky nebo oddělení)
x
x
x
Neomezený počet odkazů na dokumenty pro uživatele (např. pro sledování záznamů o školení)
x
x
x
Plnění regulativ (ISO, FDA, cGMP, 21CFR part11)
o
x
Řízení změn pro elektronické záznamy např. sledování historie záznamu: návrh, zkontrolováno, uzavřeno, schváleno
o
x
Dokumentace a sledování změn v databázi
o
x
Neomezený počet schvalovatelů elektronických záznamů (např. technik, manažer kvality atd.)
o
x
Neomezený počet elektronických podpisů pro elektronické záznamy (např. když jsou za kalibraci smyčky odpovědné dvě osoby)
o
x
Neomezený počet skupin uživatelů
x
x
x
Neomezený počet uživatelských účtů
x
x
x
Zabezpečení uživatelů a víceúrovňové autorizace pro skupiny uživatelů
x
x
x
Neomezený počet administrátorů a správců databáze
x
x
x
Dočasné uživatelské účty
x
x
x
Předdefinované pokyny ke kalibraci (před kalibrací, před seřízením, po ukončení kalibrace)
x
x
Sledování předpokládané doby kalibrační činnosti pro usnadnění stanovení ceny a časové náročnosti
x
x
Univerzální tisk kalibračních listů, zpráv, historických trendů a kalibračních štítků
x
x
Duplikace existujících pozic, přístrojů a smyček
x
x
x
Sledování připojení k procesu a média procesu
x
x
Tříúrovňové nastavení doporučených přístrojů pro instalaci do pozic a smyček
x
x
Sdílení náhradních přístrojů pro pozice a smyčky
x
x
x
Sledování data nákupu přístroje
x
x
Vyžadované rozlišení pro indikátory, záznamníky, zapisovače atd.
x
x
x
Ukládání uživatelem definovaných předloh funkcí a kalibračních postupů pro pozdější použití
x
x
x
Úprava vlastních speciálních veličin a jednotek
x
x
x
Kalibrace vah:
 • mezinárodní doporučení OIML R 76-1: 1992 (OIML = Organisation Internationale de Métrologie Légale nebo Mezinárodní organizace pro legální metrologii)
 • evropské normy EN45501:1992 + AC:1993
 • NIST Handbook 44 – 2004 / 2.20. Scales (NIST = The National Institute of Standards and Technology, US)
 • Kalibrační postup pro váhy s neautomatickou činností EA-10/18 EA (EA = European co-operation for accreditation)
o
x
Předdefinované funkce a kalibrační postupy:
 • elektrický převodník, indikátor, indikátor s výstupem v %, spínač
 • převodník I/P, převodník P/I, převodník P/P
 • tlakoměr, indikátor tlaku se stupnicí v %, převodník tlaku, tlakový spínač, snímač tlaku
 • teploměr, indikátor teploty se stupnicí v %, teplotní převodník, teplotní spínač, snímač teploty
 • převodník průtoku, detektor plynu, délka, tloušťka, hmotnost
 • Uživatelem definované…
x
x
x
Veškeré nastavení kalibračního postupu z jednoho místa:
 • datum prvotní a příští kalibrace, kalibrační lhůta
 • tolerance: mez chyby pro zamítnutí, po seřízení
 • kalibrační body (nahoru, dolů, nahoru / dolů)
 • kalibrační strategie a klasifikace
x
x
x
   =    Standardní funkce O    =    Volitelná funkce za příplatek
Beamex

Technologie programu Beamex CMX


Škálovatelná techologie
Light
Pro
Enterprise

Podpora operačních systémů:microsoft

 • Microsoft Windows 7
 • Windows Vista Busines
 • Windows XP
 • Windows 2000 Workstation / Server
 • Windows 2003 Server
 • * Windows mobile 5.0/2003 pro kapesní počítače
x
x
x

Podpora databází:

 • Microsoft SQL Server 2008
 • MSDE 2000
 • Microsoft SQL Server 2000 nebo novější (je potřebná dodatečná licence)
 • * Oracle 9.2 nebo novější (je potřebná dodatečná licence)
x
x

Snadný export dat v elektronickém formátu:
 PDF, Excel XLS, Word RTF, XML, TXT, HTML, JPG, BMP, TIFF, Metafile (EMF)

x
x
x
Výběr systému podle IT řešení společnosti:
 • Jedna licence pro každou pracovní stanici a sdílená databáze
 • Sdílená plovoucí licence na serveru, sdílená databáze a rozdělená architektura (databáze-aplikace server-klient)
o
x

Škálovatelná architektura a nejnovější technologie (Microsoft .net) usnadňuje integraci do jiných systémů:

 • SAP/R3
 • Maximo
 • jiné
o
x

Úspora nákladů s moderní serverovou technologií:

 • sdílení jedné nebo více kalibračních databází více uživateli kdekoli ve světě
 • sdílení licencí v nadnárodních společnostech
 • CMX server automaticky odpojí nečinné klienty pro uvolnění licence dalším uživatelům
o
x
X    =    Standardní funkce> O    =    Volitelná funkce za příplatek>
Beamex

Zabezpečení programu Beamex CMX


Zabezpečení a sledování změn v databázi
Light
Pro
Enterprise

Osobní účet pro každého uživatele:

 • kontaktní informace
 • zabezpečovací heslo
 • odkazy na externí dokumenty o školení a osobní SOP
x
x
x
Dočasné uživatelské účty pro smluvní dodavatele
x
x
x
Neomezený počet skupin uživatelů s nastavitelnými oprávněními, např. administrátoři, technici, správci, dodavatelé, vedení
x
x
x
Plnění regulativ jako je ISO, cGMP, 21CFR part11

o
x
Validace heslem a sledování změn
x
x
x
Sledování neoprávněných pokusů o přístup

o
x
Podpora LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - možnost použití kódu uživatele a hesla z Windows pro Beamex CMX.

o
x
Sledování změn v databázi (Audit trail)

o
x
Výkonné řízení změn pro stav záznamů, např. návrh, zkontrolováno, uzavřeno, schváleno

o
x
Neomezený počet schvalovatelů a elektronických podpisů pro elektronické záznamy

o
x
Oddělený přístup skupin uživatelů k pozicím, přístrojům a jednotlivým úrovním podniku
x x
   =    Standardní funkce O    =    Volitelná funkce za příplatek
Beamex

Servis programu Beamex CMX


Profesionální servis
Light
Pro
Enterprise
Instalace programu v místě použití a zaškolení (3 dny)

o
x
Validační servis v místě použití

o
o
Konverze databáze QD3 (1 databáze)

o
x
Konverze databáze QM6 (1 databáze)

o
x
Konverze z jiné databáze

o
o
Validace výrobní jednotky - IQ/OQ/PQ

o
x
Integrace s jinými programovými systémy

o
o
Smlouva o technické podpoře (SSA) na 6 měsíců
• automatická aktualizace programu
• helpdesk

o
o
X    =    Standardní funkce O    =    Volitelná funkce za příplatek

Pro více informací: