D-Ex Instruments

Beamex

Kalibrační program CMX Professional


Kalibrační program s neomezenými možnostmi

Kdo provedl kalibraci? Jaký přístroj? Kdy? Jaké byly výsledky? Pomocí programu pro správu kalibrací Beamex CMX Professional můžete efektivně a bezpečně plánovat, řídit a dokumentovat všechny kalibrační informace.

CMX Professional je program pro správu kalibrační činnosti s širokými možnostmi konfigurace systému. Je vhodný pro velké a středně velké společnosti, které vyžadují moderní a efektivní kalibrační systém splňující jejich specifické potřeby. Instalací a plným využíváním funkcí programu CMX Professional se zvýší produktivita a kvalita kalibračního systému společnosti. Tento systém je rychlejší, snadnější a přesnější než kalibrační postupy založené na "tužce a papíru". Po ukončení každé kalibrace program CMX Professional zaznamená výsledky do historie databáze včetně informace o času, elektronickém podpisu a stavu a vytvoří záznam o změně v databázi. Tyto funkce jsou zvláště potřebné ve společnostech podléhajícím různým regulativům, tam kde je pro zajištění činnosti přístrojů, které mají vliv na kvalitu výrobku, v požadovaných tolerancích vyžadována rutinní kalibrační činnost. Výsledné záznamy musí být bezpečně uchovávány, aby bylo možno auditorů dokladovat, že údržba výrobních prostředků byla prováděna na přijatelné úrovni.

Hlavní funkce:

 • Databáze pro 1 000, 5 000, 10 000, nebo neomezený počet pozic/přístrojů
 • Volitelná instalace na pracovní stanici nebo server
 • Nová volitelná funkce pro kalibraci vah
 • Další volitelné příslušenství:
  • Historické trendy
  • Rozhraní pro kapesní počítač
  • Modul pro úpravu dokumentů
  • Správa dokumentace změn v databázi atd.
 • Volitelné rozhraní pro programy SAP® a Maximo®
 • Volitelná smlouva o technické podpoře zahrnující automatické aktualizace programu a Help Desk firmy Beamex

Porovnání funkcí programů řady CMX

Specifikace kalibračního programu CMX