D-Ex Instruments

Beamex

  Srovnání kalibrátorů řady MC

  mc2-te mc2-mf mc2-is mc4 mc5-is mc5p mc6
Typ kalibrátoru
MC4
MC6
Přenosný kalibrátor
Pro montáž do panelu
Typ kalibrátoru
MC4
MC6
Kalibrace elektrických veličin
Měření mA
Měření mV
Měření V
Měření odporu
Měření frekvence
Generování mA * **
Generování mV
Generování V
Čítání pulsů
Generování odporu
Generování pulsů
Generování frekvence
Typ kalibrátoru
MC4
Kalibrace teploty
Simulace/měření odporových snímačů teploty
Simulace/měření termočlánků
Vnitřní kompenzace referenčního spoje termočlánku
Typ kalibrátoru
MC4
MC6
Kalibrace tlaku
Max. počet vnitřních tlakových modulů 1 1 3 10 3
Volitelná vnitřní barometrická reference
Použití vnějších tlakových modulů
Typ kalibrátoru
MC4
MC6
Vnitřní tlakové moduly (přetlakové, pokud nejsou použity moduly s barometrickou referencí)
±10 mbar D
0 až 100 mbar
±200 mbar
±400 mbar
-1 až 1 bar
-1 až 2 bar
-1 až 6 bar
-1 až 20 bar
0 až 60 bar
0 až 100 bar
0 až 160 bar
Typ kalibrátoru
MC4
MC6
Vnější tlakové moduly s vysokou přesností
±10 mbar D
±100 mbar
±400 mbar
-1 až 1 bar
-1 až 2 bar
-1 až 6 bar
-1 až 20 bar
0 až 60 bar
0 až 100 bar
0 až 160 bar
0 až 250 bar
0 až 600 bar
0 až 1000 bar
Typ kalibrátoru
MC4
MC6
Vnější tlakové moduly se standardní přesností
±200 mbar
-1 až 2 bar
-1 až 20 bar
0 až 160 bar
Typ kalibrátoru
MC4
MC6
Další funkce
Napájeni smyčky
Akumulátorové baterie jako standard
Volitelné externí alkalické baterie
Zkoušní spínače
Dokumentace do PC (program CMX)
Upravitelné křivky PRT
Komunikace Fieldbus/Profibus
Napájení smyčky HART
HART komunikace (čtení/konfigurace)
Krokování/průlety
Úprava stupnice
Volitelný záznam dat (datalogger)
Certifakace ATEX/IECEx
Řízení teplotní pícky nebo regulátoru tlaku
Záruka na přístroj (mimo baterii) 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 3 roky 3 roky 3 roky
* ) - Generování mA je pasivní, ale pro napájení proudu lze použít do série zapojenou měřící část
** ) - Pasivní generování mA je možné s externím zdrojem napájení