D-Ex Instruments

 • Ukončení výroby
 • Vlastnosti
 • Fieldbus kalibrátor
 • Technický popis
 • Technické parametry
 • Přídavné moduly
 • Vybavení
Beamex

Multifunkční kalibrátor MC5 - výroba byla ukončena


Omlouváme se, ale výroba kalibrátoru MC5 byla již ukončena.

Výroba náhradních dílů a veškeré servisní služby zůstávají zachovány.

V sortimentu firmy Beamex byl kalibrátor MC5 nahrazen modernějším kalibrátorem/komunikátorem MC6.
Podrobné informace o tomto kalibrátoru naleznete zde.

Beamex

Multifunkční kalibrátor MC5


MC5 je modulární multifunkční kalibrátor tlaku, teploty a elektrických veličn se všemi funkcemi umístěnými v jednom přístroji. Pro kalibraci tlaku, teploty a elektrických veličin může být vybaven všemi moduly a volitelným příslušenstvím popsaným na této stránce. Tímto způsobem může být i dodatečně přizpůsoben změněným potřebám uživatele.

Vlastnosti kalibrátoru MC5:

Beamex

MC5 FIELDBUS KALIBRÁTOR


Vlastnosti:

 • Kalibrace převodníků Foundation Fieldbus H1 a Profibus PA
 • Kalibrátor a sběrnicový konfigurátor v jednom přístroji
 • Kalibrace sběrnicových přístrojů v provozních podmínkách může provádět jeden technik
 • Kalibrace podle přednastavených postupů
 • Kalibraci lze uskutečnit i když sběrnice není ještě spuštěna
 • Výsledky kalibrace se automaticky ukládají do paměti kalibrátoru MC5
 • Komplexní a snadné řešení kalibrace v provozních podmínkách
 • Je možno jej použít i pro kalibraci různých jiných typů přístrojů

Sběrnicový kalibrátor MC5 umožňuje:

 • Kalibraci sběrnicových převodníku (současné měření/generování vstupu a odečet digitálního výstupu)
 • Změnu konfigurace převodníku
 • Seřizování převodníku

Pro více informací o kalibrátoru MC5 Fieldbus:

Beamex

Technický popis kalibrátoru


Všeobecně

 • Multifunkční kalibrátor v jedné skříňce
 • Modulární konstrukce:
  • tlakový kalibrátor
  • teplotní kalibrátor
  • multifunkční kalibrátor
 • Vnitřní tlakové moduly
 • Vnější tlakové moduly
 • Krytí IP65
 • Membránová klávesnice
 • Vestavěná ochrana proti otřesům
 • Možnost rozšíření

Uživatelské rozhraní

 • Grafické zobrazení výsledků kalibrace
 • LCD displej s osvětlením
 • Měnitelná intenzita osvětlení
 • Uživatelské rozhraní ovládané pomocí menu
 • Vícejazyčné menu
 • On-line nápověda

Různé

 • Komunikace HART / Foundation Fieldbus H1 / Profibus PA
 • Připojení pro přenosnou tiskárnu
 • Aktualizace programové verze přes RS-port

Tlak

 • Vestavěné uvolňovací ventily (moduly INT100m až INT6C)
 • Vícerežimové tlakové moduly (vakuum/přetlak/abs. tlak)
 • Podpora více než 30 různých jednotek tlaku jako standard
 • Kalibrace P/P převodníků
 • Automatická kalibrace tlaku (s regulátorem tlaku)

Teplota / Elektrické veličiny

 • Galvanicky oddělené vstupní a výstupní části
 • Měření / zdroj elektrických veličin: mA, mV, V, ohm, Hz
 • Generování a čítání pulsů
 • Mnoho různých typů odporových teploměrů jako standard
 • Mnoho různých typů termočlánků jako standard
 • Speciální teplotní snímače
 • Automatická kalibrace teploty (s teplotní lázní)
 • Vysoce přesná vnitřní kompenzace studeného spoje
 • Současné napájení a měření proudu (mA)

Použitelnost

 • Zápis údajů a textu v provozu
 • Automatické ukládání teploty okolí a zkoušeného přístroje
 • Záznam dat až ze sedmi kanálů současně
 • Nastavení rozlišení
 • Nastavení tlumení (damping)
 • Generování průletů a krokování
Beamex

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ KALIBRÁTORU MC5


Technické parametry kalibrátoru MC5

Displej: 96 x 72 mm, 320 x 240 pixelů, osvětlený LCD
Hmotnost: 1,7 - 2,3 kg
Rozměry: 245 mm x 192 mm x 74 mm (d x š x v)
Krytí skříňky: IP65 (odolná proti vodě a prachu)
Klávesnice: jednotlivé klávesy chráněny membránou
Typ baterií: akumulátor NiMH, 4000 mAh, 7,2 V ss, provoz na baterie průměrně 10 hodin
Napájení adaptéru: 100...240 V st., 50-60 Hz
Provozní teplota: -10...+50 °C
Platnost technických údajů: 15...35 °C
Teplotní koeficient: < ± 0,001% odečtu / °C mimo 15...35 °C
Skladovací teplota: -20...+60 °C (-4...+140°F)
Vlhkost: 0...80% R.H., nekondenzující
Rychlost měření hodnot: 2,5 odečtu / sekundu
Záruka na kalibrátor MC5: 3 roky
Záruka na baterii: 1 rok

V případě každoroční kalibrace přístroje MC5 v kalibrační laboratoři firmy Beamex bude záruka na MC5 prodloužena až na 6 let.

Poznámka:

Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Beamex

PŘÍDAVNÉ MODULY


Tlakové moduly (INT & EXT)

Kalibrátor MC5 může mít až tři vnitřní tlakové moduly s rozsahem až do 16 MPa a vnější tlakové moduly s rozsahem až 100 MPa. Všechny vnitřní tlakové moduly, až do rozsahu 600 kPa, jsou vybaveny uvolňovacím ventilem pro ochranu proti tlakovému přetížení. Toto společně s možností použití vnějších tlakových modulů dává kalibrátoru MC5 jedinečné možnosti pro kalibraci tlaku. Přístroj vybavený barometrickým modulem umožňuje všem ostatním tlakovým modulům měřit absolutní tlak. Tlakové moduly využívají zdokonalenou technologii měření tlaku, takže pro pokrytí velmi širokého tlakového rozsahu s vysokou přesností je zapotřebí pouze několik modulů. Kalibrátor MC5 standardně podporuje více než 30 různých tlakových jednotek.

 

Nízkotlaký diferenční tlakový modul 10mD pro kalibrátory řady MC5

Firma Beamex uvedla na trh v červnu 2004 nízkotlaký diferenční tlakový modul s rozsahem ±1 kPa.

Tento modul je nyní k dispozici v těchto variantách:

 • INT10mD - vnitřní tlakový modul pro kalibrátor MC5
 • EXT10mD - vnější tlakový modul pro kalibrátor MC5
 • PM10D - tlakový modul pro panelovou verzi kalibrátoru MC5P
 • INT10mD-IS - vnitřní tlakový modul pro kalibrátor MC5-IS
 • EXT10mD-IS - vnějšíí tlakový modul pro kalibrátor MC5-IS

Technické údaje

 • Rozsah: ±1 kPa (diferenční tlak)
 • Rozlišení: 0,0001 kPa (0,1 Pa)
 • Přesnost: ± 0,05 % rozpětí (rozpětí je 2 kPa) (Přesnost zahrnuje hysterezi, linearitu a opakovatelnost)
 • Stabilita na jeden rok: ±0,1 % odečtu
 • Max. diferenční/statický tlak: 20 kPa
 • Platnost technických údajů: 15...35 °C
 • Teplotní koeficient: < ±0,002 % rozpětí / °C mimo 15...35 °C
 • Tlakové médium: suchý, čistý, netoxický, nekorosivní plyn
 • Tlakové přípojky: 2 x M5 (10/32 ") vnitřní závit s nástrčnými konektory na hadičku

Elektrický modul (E)

Elektrický modul (E), který je galvanicky oddělen od ostatních modulů, je určen pro měření elektrických veličin včetně frekvence. Tímto modulem je možno čítat pulsy a testovat funkci spínačů (hodnoty při rozepnutí a sepnutí). Modul E obsahuje napájení smyčky +24 V ss a také možnost generování proudu. Modul E může mít volitelný HART modem, který umožňuje digitální komunikaci s přístroji, které podporují HART protokol. Kalibrátor MC5 při použití napájení smyčky +24V ss automaticky zapojí vnitřní odpor 250 ohm, který je potřebný pro HART komunikaci.

Funkce modulu E:

 • Měření napět
 • Měření nízkého napětí
 • Měření frekvence
 • Měření proudu
 • Čítání pulsů
 • Testování spínačů
 • Generování proudu
 • Napájení smyčky +24V ss
 • HART komunikace (volitelné příslušenství)

Teplotní a elektrický modulL (ET)

Pomocí teplotního a elektrického modulu (ET) můžete simulovat a měřit různé odporové teploměry a termočlánky. Navíc můžete generovat elektrické signály, včetně frekvence a pulsů a zároveň měřit a generovat (simulovat) pomocí stejného modulu mV a odpor. Z konfiguračního menu kalibrátoru MC5 je možno zvolit použití mezinárodní teplotní stupnice ITS90 nebo ITPS68. K modulu ET je možno zabudovat volitelný modul pro kompenzaci referenčního spoje (RJ). Modul RJ využívá moderní způsob měření teploty pro velmi přesnou vnitřní kompenzaci studeného spoje při měření nebo simulaci termočlánků. Jedinečná konstrukce svorkovnice modulu RJ umožňuje připojení prakticky jakéhokoli typu konektoru nebo holých vodičů termočlánků.

Funkce modulu ET:

 • Měření / simulace odporového teploměr
 • zěření / simulace odporu
 • Měření / simulace termočlánku
 • Měření / simulace nízkého napětí
 • Generování frekvence
 • Generování pulsů
 • Generování napětí
 • Generování proudu
 • Možnost připojení volitelného modulu pro vnitřní kompenzaci referenčního spoje (RJ)
Beamex

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ KALIBRÁTORU MC5


STANDARDNÍ VYBAVENÍ KALIBRÁTORU MC5

Komunikační přípojky kalibrátoru MC5

Tři konektory na boční straně kalibrátoru MC5 jsou určeny pro snímač teploty okolního prostředí, komunikaci s PC a pro sériovou komunikaci s externími zařízeními. Konektor na horní straně kalibrátoru MC5 je určen pro vnější tlakové moduly. Volné místo je určeno pro druhý konektor, umožňující budoucí možnost rozšíření funkcí kalibrátoru MC5. Všechny konektory jsou značky Lemo®.

Součást systému

Kalibrátor MC5 je součást systému QCAL® firmy Beamex, což znamená, že se může snadno připojit do většího kalibračního systému zahrnujícího program, kalibrační pracoviště, regulátor tlaku, teplotní lázeň atd.

Standardní příslušenství (dodávané s kalibrátorem MC5)

 • Sada NiMH akumulátorů
 • Nabíječ baterií / síťový zdroj
 • Měřicí vodiče a svorky
 • Přenosný popruh
 • Komunikační kabel RS232
 • Kalibrační list s návazností
 • Návod k použití
 • Tlakové přípojky a hadičky (je-li MC5 vybaven vnitřními tlakovými moduly)

VOLITELNÉ VYBAVENÍ KALIBRÁTORU MC5

Komunikace se systémem QCAL®

umožňuje kalibrátoru MC5 komunikaci s kalibračními programy řady CMX

Vícekanálový záznam dat

dovoluje kalibrátoru MC5 pracovat jako datalogger. Kalibrátor MC5 může současně zaznamenávat až sedm měřicích kanálů. Výsledky záznamu mohou být přeneseny pomocí komunikační přípojky do PC pro další zpracování. Kalibrátor MC5 může zaznamenat více než 10 000 měřicích bodů.

Komunikace s regulátorem tlaku

umožňuje kalibrátoru MC5 komunikovat s automatickým regulátorem tlaku Beamex POC6 a tak provádět zcela automatickou kalibraci tlaku.

Komunikace s teplotní lázní

umožňuje kalibrátoru MC5 komunikovat s teplotními píckami Beamex FB/MB a tím je možno provádět zcela automatickou kalibraci teploty.

Speciální teplotní snímač

umožňuje kalibrátoru MC5 měřit a simulovat teplotní snímač specifikovaný zákazníkem.

HART komunikace

umožňuje kalibrátoru MC5 komunikovat s přístroji podporujícími HART protokol pomocí příkazů běžně používanými v průběhu kalibrace.

Fieldbus rozhraní

Fieldbus rozhraní umožňuje kalibraci převodníků Foundation Fieldbus H1 nebo Profibus PA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kalibrátor MC5 je podporován velkým počtem příslušenství, jako je:

Přenosná brašna (měkká)

Přenosná brašna je vyrobena z tkaniny, která má dlouhou životnost a je odolná proti vodě a nečistotám. Nabízí místo pro měřicí vodiče, tlakové hadice, spojky a ruční zdroje tlaku. Vnitřní vycpaná přihrádka je přizpůsobena pro umístění kalibrátoru MC5 a návodu k použití.

Přenosná tiskárna

Tato lehká robustní sériová tiskárna je určena pro použití v provozu. Výsledky Kalibrace a informace o zkoušeném přístroji je možno tisknout přímo v provozu.

Kazeta na suché baterie

Společně s šesti 1,5 V alkalickými AA bateriemi je toto příslušenství užitečnou zálohou pro standardně dodávanou sadu NiMH akumulátorů. Kazeta na suché baterie poskytuje 2 - 5 hodin provozu, přičemž v případě potřeby dovoluje i napájení ze sítě.

Snímač teploty okolního prostředí

Ideální pomůcka pro případy, kdy je během kalibrace požadována dokumentace o teplotě okolního prostředí. Tento snímač je na konci 1 m dlouhého pružného kabelu zapouzdřen do robustního plastu. Kabel se snadno připojuje k příslušnému komunikačnímu konektoru kalibrátoru MC5.

Ruční zdroje tlaku

Tyto lehké robustní ruční pumpy jsou ideální pomůckou pro generování přetlaku/vakua. Každý ruční zdroj tlaku je vybaven za účelem přesné regulace tlaku/vakua otočným knoflíkem pro seřizování objemu a ventilem pro uvolňování tlaku do atmosféry. Tři pumpy pokrývají rozsah od vakua až do 70 MPa.

Automatický regulátor tlaku POC6

Regulátor tlaku POC6 přijímá z kalibrátoru MC5 příkazy s požadovanou hodnotou nastavovaného tlaku pomocí sériové komunikace, a tím je umožněn kompletní postup automatické kalibrace tlakoměrů. Regulátor POC6 je nabízen v různých typech pokrývajících tlakový rozsah od vakua až do 10 MPa.

Kalibrační programy

Kalibrační programy systému Beamex QCAL automatizují vytváření přístrojových kalibračních postupů, které mohou být odeslány do kalibrátoru MC5. Podle přání uživatele se může pro splnění požadavků norem ISO 9000, QS-9000, OSHA, FDA a dalších použít společně s MC5 program CMX ve verzi LIght, Professional nebo Enterprise.