D-Ex Instruments

 • Vlastnosti
 • Sběrnicový kalibrátor
 • Technický popis
 • Technické parametry
 • Přídavné moduly
 • Vybavení
 • Beamex Care Plan
Beamex

Multifunkční kalibrátor MC5-IS


Výroba kalibrátoru MC5-IS byla ukončena.

Výroba náhradních dílů a veškeré servisní služby zůstávají zachovány.

Jiskrově bezpečný (EEX ia IIC T4) multifunkční kalibrátor MC5-IS je konstruován speciálně pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako je např. v ropných rafinériích, chemických a petrochemických podnicích atd., kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny nebo výbušný prach. MC5-IS je modulární multifunkční kalibrátor se všemi funkcemi umístěnými v jednom přístroji. Pro kalibraci tlaku, teploty a elektrických veličin může být vybaven všemi moduly a volitelným příslušenstvím popsaným na této stránce. Tímto způsobem může být i dodatečně přizpůsoben změněným potřebám uživatele.

Vlastnosti kalibrátoru MC5-IS:

 • krytí IP65
 • grafické vícejazyčné uživatelské rozhraní
 • automatická kalibrace
 • možnost komunikace s přístroji, podporujícími HART
 • vícekanálový záznam dat
 • Nový nízkotlaký diferenční tlakový modul 10mD
Beamex

MC5-IS sběrnicový kalibrátor


Vlastnosti:

 • Kalibrace převodníků Foundation Fieldbus H1 a Profibus PA
 • Kalibrátor a sběrnicový konfigurátor v jednom přístroji
 • Kalibrace sběrnicových přístrojů v provozních podmínkách může provádět jeden technik
 • Kalibrace podle přednastavených postupů
 • Kalibraci lze uskutečnit i když sběrnice není ještě spuštěna
 • Výsledky kalibrace se automaticky ukládají do paměti kalibrátoru MC5-IS
 • Komplexní a snadné řešení kalibrace v provozních podmínkách
 • Je možno jej použít i pro kalibraci různých jiných typů přístrojů

Sběrnicový kalibrátor MC5 umožňuje:

 • Kalibraci sběrnicových převodníku (současné měření/generování vstupu a odečet digitálního výstupu)
 • Změnu konfigurace převodníku
 • Seřizování převodníku
Beamex

Technický popis kalibrátoru


Všeobecně

 • Multifunkční kalibrátor v jedné skříňce
 • Modulární konstrukce:
  • tlakový kalibrátor
  • teplotní kalibrátor
  • multifunkční kalibrátor
 • Vnitřní tlakové moduly
 • Vnější tlakové moduly
 • Krytí IP65
 • Membránová klávesnice
 • Vestavěná ochrana proti otřesům
 • Možnost rozšíření

Uživatelské rozhraní

 • Grafické zobrazení výsledků kalibrace
 • LCD displej s osvětlením
 • Uživatelské rozhraní ovládané pomocí menu
 • Vícejazyčné menu
 • On-line nápověda

Různé

 • Komunikace HART / Foundation Fieldbus H1 / Profibus PA
 • Aktualizace programové verze přes RS-port

Tlak

 • Vestavěné uvolňovací ventily (moduly INT100m až INT6C)
 • Vícerežimové tlakové moduly (vakuum/přetlak/abs. tlak)
 • Podpora více než 30 různých jednotek tlaku jako standard
 • Kalibrace P/P převodníků

Teplota / Elektrické veličiny

 • Galvanicky oddělené vstupní a výstupní části
 • Měření / zdroj elektrických veličin: mA, mV, V, ohm, Hz
 • Generování a čítání pulsů
 • Mnoho různých typů odporových teploměrů jako standard
 • Mnoho různých typů termočlánků jako standard
 • Vysoce přesná vnitřní kompenzace studeného spoje
 • Současné napájení a měření proudu (mA)

Použitelnost

 • Zápis údajů a textu v provozu
 • Záznam dat až ze sedmi kanálů současně
 • Nastavení rozlišení
 • Nastavení tlumení (damping)
 • Generování průletů a krokování
Beamex

Standardní a volitelné vybavení kalibrátoru MC5-IS


Technické parametry kalibrátoru MC5-IS

Displej: 96 x 72 mm, 320 x 240 pixelů, osvětlený LCD
Hmotnost: 1,7 - 2,3 kg
Rozměry: 245 mm x 192 mm x 74 mm (d/š/v)
Krytí skříňky: IP65 (odolná proti vodě a prachu)
Klávesnice: jednotlivé klávesy chráněny membránou
Typ baterií: akumulátor NiMH, 1200 mAh, 8,4 V ss, provoz na baterie průměrně 5 hodin
Napájení adaptéru: 100...240 V st., 50-60 Hz
Provozní teplota: -10...+50 °C
Platnost technických údajů: 15...35 °C
Teplotní koeficient: < ± 0,001% odečtu / °C mimo 15...35 °C
Skladovací teplota: -20...+60 °C (-4...+140°F)
Vlhkost: 0...80% R.H., nekondenzující
Rychlost měření hodnot: 2,5 odečtu / sekundu
Záruka na kalibrátor MC5: 3 roky; na baterii 1 rok.
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu: Normy EN50014 & 50020 (IEC60079-0& -11), 2. vydání Nařízení ATEX 100A

Poznámka:

Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Beamex

Přídavné moduly


Tlakové moduly (INT & EXT)

Kalibrátor MC5-IS může mít až tři vnitřní tlakové moduly s rozsahy od -100 kPa do 16 MPa a vnější tlakové moduly s rozsahem až 100 MPa. Všechny vnitřní tlakové moduly, až do rozsahu 600 kPa, jsou vybaveny uvolňovacím ventilem pro ochranu proti tlakovému přetížení. Toto společně s možností použití vnějších tlakových modulů dává kalibrátoru MC5-IS jedinečné možnosti pro kalibraci tlaku až do 100 MPa. Přístroj vybavený barometrickým modulem umožňuje všem ostatním tlakovým modulům měřit absolutní tlak. Tlakové moduly využívají zdokonalenou technologii měření tlaku, takže pro pokrytí velmi širokého tlakového rozsahu s vysokou přesností je zapotřebí pouze několik modulů. Kalibrátor MC5-IS standardně podporuje více než 30 různých tlakových jednotek.

 

Nízkotlaký diferenční tlakový modul 10mD pro kalibrátory řady MC5

Firma Beamex uvedla na trh v červnu 2004 nízkotlaký diferenční tlakový modul s rozsahem ±1 kPa.

Tento modul je nyní k dispozici v těchto variantách:

 • INT10mD - vnitřní tlakový modul pro kalibrátor MC5
 • EXT10mD - vnější tlakový modul pro kalibrátor MC5
 • PM10D - tlakový modul pro panelovou verzi kalibrátoru MC5P
 • INT10mD-IS - vnitřní tlakový modul pro kalibrátor MC5-IS
 • EXT10mD-IS - vnějšíí tlakový modul pro kalibrátor MC5-IS

Technické údaje

 • Rozsah: ±1 kPa (diferenční tlak)
 • Rozlišení: 0,0001 kPa (0,1 Pa)
 • Přesnost: ± 0,05 % rozpětí (rozpětí je 2 kPa) (Přesnost zahrnuje hysterezi, linearitu a opakovatelnost)
 • Stabilita na jeden rok: ±0,1 % odečtu
 • Max. diferenční/statický tlak: 20 kPa
 • Platnost technických údajů: 15...35 °C
 • Teplotní koeficient: < ±0,002 % rozpětí / °C mimo 15...35 °C
 • Tlakové médium: suchý, čistý, netoxický, nekorosivní plyn
 • Tlakové přípojky: 2 x M5 (10/32 ") vnitřní závit s nástrčnými konektory na hadičku

Elektrický modul (E)

Elektrický modul (E), který je galvanicky oddělen od ostatních modulů, je určen pro měření elektrických veličin včetně frekvence. Tímto modulem je možno čítat pulsy a testovat funkci spínačů (hodnoty při rozepnutí a sepnutí). Modul E může mít volitelný HART modem, který umožňuje digitální komunikaci s přístroji, které podporují HART protokol.

Funkce modulu E:

 • Měření napět
 • Měření nízkého napětí
 • Měření frekvence
 • Měření proudu
 • Čítání pulsů
 • Testování spínačů
 • Generování proudu
 • HART komunikace (volitelné příslušenství)

Teplotní a elektrický modulL (ET)

Pomocí teplotního a elektrického modulu (ET) můžete simulovat a měřit různé odporové teploměry a termočlánky. Navíc můžete generovat elektrické signály, včetně frekvence a pulsů a zároveň měřit a generovat (simulovat) pomocí stejného modulu mV a odpor. Z konfiguračního menu kalibrátoru MC5-IS je možno zvolit použití mezinárodní teplotní stupnice ITS90 nebo ITPS68. K modulu ET je možno zabudovat volitelný modul pro kompenzaci referenčního spoje (RJ). Modul RJ využívá moderní způsob měření teploty pro velmi přesnou vnitřní kompenzaci studeného spoje při měření nebo simulaci termočlánků. Jedinečná konstrukce svorkovnice modulu RJ umožňuje připojení prakticky jakéhokoli typu konektoru nebo holých vodičů termočlánků.

Funkce modulu ET:

 • Měření / simulace odporového teploměr
 • zěření / simulace odporu
 • Měření / simulace termočlánku
 • Měření / simulace nízkého napětí
 • Generování frekvence
 • Generování pulsů
 • Generování napětí
 • Generování proudu
 • Možnost připojení volitelného modulu pro vnitřní kompenzaci referenčního spoje (RJ)
Beamex

Standardní a volitelné vybavení kalibrátoru MC5-IS


Vlastnosti a vybavení

Komunikační přípojky kalibrátoru MC5-IS

Konektor na boční straně kalibrátoru MC5-IS je určen pro komunikaci s PC.

Součást systému

Kalibrátor MC5-IS je součást systému QCAL® firmy Beamex, což znamená, že se může snadno připojit do většího kalibračního systému zahrnujícího program, kalibrační pracoviště, regulátor tlaku, teplotní lázeň atd.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ KALIBRÁTORU MC5-IS (dodávané s kalibrátorem)

 • Sada NiMH akumulátorů
 • Napáječ baterií / síťový zdroj
 • Měřicí vodiče a svorky
 • Přenosný popruh
 • Komunikační kabel RS232
 • Kalibrační list s návazností
 • Návod k použití
 • Tlakové přípojky a hadičky (je-li MC5-IS vybaven vnitřními tlakovými moduly)

VOLITELNÉ VYBAVENÍ KALIBRÁTORU MC5-IS

Komunikace se systémem QCAL®

umožňuje kalibrátoru MC5-IS komunikaci s kalibračními programy řady CMX

Vícekanálový záznam dat

dovoluje kalibrátoru MC5-IS pracovat jako datalogger. Kalibrátor MC5-IS může současně zaznamenávat až sedm měřicích kanálů. Výsledky záznamu mohou být přeneseny pomocí komunikační přípojky do PC pro další zpracování. Kalibrátor MC5-IS může zaznamenat více než 10 000 měřicích bodů.

HART komunikace

umožňuje kalibrátoru MC5 komunikovat s přístroji podporujícími HART protokol pomocí příkazů běžně používanými v průběhu kalibrace.

Fieldbus rozhraní

Fieldbus rozhraní umožňuje kalibraci převodníků Foundation Fieldbus H1 nebo Profibus PA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kalibrátor MC5-IS je podporován velkým počtem příslušenství, jako je:

Přenosná brašna (měkká)

Přenosná brašna je vyrobena z tkaniny, která má dlouhou životnost a je odolná proti vodě a nečistotám. Nabízí místo pro měřicí vodiče, tlakové hadice, spojky a ruční zdroje tlaku. Vnitřní vycpaná přihrádka je přizpůsobena pro umístění kalibrátoru MC5 a návodu k použití.

Ruční zdroje tlaku

Tyto lehké robustní ruční pumpy jsou ideální pomůckou pro generování přetlaku/vakua. Každý ruční zdroj tlaku je vybaven za účelem přesné regulace tlaku/vakua otočným knoflíkem pro seřizování objemu a ventilem pro uvolňování tlaku do atmosféry. Tři pumpy pokrývají rozsah od vakua až do 70 MPa.

Kalibrační programy

Kalibrační programy systému Beamex QCAL® automatizují vytváření přístrojových kalibračních postupů, které mohou být odeslány do kalibrátoru MC5. Podle přání uživatele se může pro splnění požadavků norem ISO 9000, QS-9000, OSHA, FDA a dalších použít společně s MC5 program CMX ve verzi LIght, Professional nebo Enterprise.

Beamex

Smlouva o údržbě a kalibraci Beamex Care Plan


Beamex Care Plan je dlouhodobá smlouva (uzavírá se vždy na tři roky) na kalibraci a údržbu přístrojů Beamex. Tato smlouva zajišťuje, že váš kalibrátor Beamex bude přesný a funkční po celou dobu své životnosti.

Smlouva Beamex Care Plan zahrnuje:

 • každoroční rekalibraci s kalibračním listem vydaným akreditovanou kalibrační laboratoří výrobce
 • dopravné
 • opravy závad
 • prodloužení záruky na šest let
 • výměnu opotřebených součástek
 • e-mailové upozornění na lhůtu kalibrace
 • aktualizaci firmware
 • souborů popisů sběrnicových zařízení
 • help desk a prioritní servis.

Podrobné informace najdete v dodatku obchodních podmínek, který lze stáhnout na www.beamex.com/en/BeamexCarePlan

Beamex Care Plan je k dispozici pro tyto přístroje:

Roční poplatek se fakturuje ve dvanácti měsíčních intervalech předem.
Beamex Care Plan lze objednat s novým přístrojem nebo i pro starší přístroj, pokud je v záruce, nebo pokud byl každoročně zasílán do firmy Beamex na kalibraci a není starší než šest roků. V objednávce je nutno specifikovat výrobní číslo přístroje.

Prospekt Beamex Care Plan ke stažení zde:

• chci stáhnout prospekt "Beamex Care Plan.pdf"