D-Ex Instruments

 • Enkodéry Wachendorff
 • Inkrementální snímače
 • Absolutní snímače
Wachendorff

 Enkodéry Wachendorff


 Enkodéry - snímače polohy, otáček a úhlů 5 let záruka

Vítejte ve světě enkodérů – inteligentních snímačů polohy, rychlosti, otáček a úhlů natočení firmy Wachendorf

Naše spolehlivé řešení zahrnuje ohromnou škálu typů od miniaturních ekonderů po velké enkodéry pracující v nepříznivých podmínkách. K dispozici je celá řada inkrementálních snímačů otáček či absolutních snímačů polohy pro jakoukoliv Vaši aplikaci s různými možnostmi mechanického a signálového připojení, Vámi definované přesnosti a citlivosti.

Rozdělení enkodérů:

Wachendorff – již 35 let pomáháme naplňovat požadavky zákazníků na inteligetní snímače, které intezivně inovujeme dle vašich požadavků

Inovace

 • úspěšná konstrukce
 • soustavný systematický vývoj
 • technologie

Kvalita

 • 5 let záruka
 • ISO 9001/14001
 • UL certifikace
 • laboratorní testy prostředí

Flexibilita

 • množství rozdílních konektorů
 • užitečné příslušenství
 • inteligentní systémy
 • kanban
 • přizpůsobení pro vaši aplikaci

Kooperace

 • dlouhotrvající spolupráce
 • dodání do 48 hodin
 • celosvětové pokrytí
 • rychlé opravy a servis

 

Spolehlivost

 • selektivní výběr komponent
 • dlouhá životnost
 • pohotovost

Zkušenost a kvalifikace

 • instalace po celém světě
 • 35 let zkušenosti z vývoje a výroby
 • praktické zkušenosti z nasazení
 • přes 1000 zákaznických řešení
Wachendorff

 Inkrementální snímače


Princip inkrementálního rotačního senzoru spočívá ve clonění světelného toku mezi zdrojem světla a fotodetektorem. Jako zdroj světla je použita LED dioda a jako detektor fototranzistor. Clonění zajišťuje otáčivé mezikruží, které je pravidelně rozděleno na úseky světlopropustné a světlonepropustné. Pokud se rotor otáčí, tak se jednotlivé úseky střídají a přerušují tok světla ze zdroje.Touto technologií lze dosáhnout frekvence až 600 pulsů na otáčku (přesnosti 0,6°). Použitím elektrochemicky leptaného disku až 5000 pulsů na otáčku (přesnost 0,072°), případnou aproximací až k 25000 pulsů na otáčku (přesnost 0,0144°). Maximální možná frekvence práce enkonderů Wachendorff je 2 MHz.
Nevýhodou inkrementálních snímačů na rozdíl od snímačů absolutních je, že si nepamatují polohu při vypnutí napájení.

Výběr ikrementačního senzoru na stránkách fy Wachendorff:

Inkrementální snímače s válcovým hřídelem

Inkrementální snímače s dutým hřídelem

Wachendorff

 Absolutní snímače


Absolutní enkodéry jsou rotační snímače polohy, které poskytují okamžitou informaci o aktuální poloze díky kódovanému signálu z optického disku, v našem případě hallova snímače a porovnáním změřených údajů v paměti enkonderu. Tato informace se neztratí ani po výpadku napájení. Pro uchování údajů o počtu otáček se používá mechanický princip (nákladný na výrobu), případně elektrické čítače otáček zálohované baterií (nutná pravidelná údržba). Absolutní enkodéry se dělí na jednootáčkové a víceotáčkové, které poskytují unikátní informaci o poloze i v rámci více otáček. Maximální počet jednotlivých poloh na otáčku pro enkondery Wachendorff je 16 384 (14 bitů), pro víceotáčkové až 549 755 813 888 (39 bitů).
Pro odstranění nutnosti provádět pravidelnou údržbu a pravidelně vyměňovat baterii přišla firma Wachendorff s enkondery s unikátní technologií EnDra®, která umožňuje zaznamet počty otáček v paměti enkonderu a tím i absolutní polohu enkodéru bez nutnosti tuto paměť zálohovat. Enkondery Wachendorff s technologiií EnDra®, mohou pracovat do 250 000 otáček za minutu, přesnost polohy je 0,20°.

Výběr absolutního snímače polohy na stránkách fy Wachendorff

Technologie Endra®

Patentovaná technologie EnDra® vyvinutá firmou Wachendorff je použita pro víceotáčkové enkondery a odstraňuje nutnost měnit zálohovou baterii v enkodérech a zvyšuje tak spolehlivost měření. Technologie vyúžívá magnetických vlastností materiálu dvou rozdílných vlastností (magneticky měkký materiál umístěný v jádře a magneticky tvrdý materiál na povrchu). Otáčením těchto materiálů v magnetickým poli doje při změně magnetického toku k vytvoření pulsu, který indukuje v cívce napětí o velikosti 20 V s délkou trvání 120 µs. Velikost tohoto pulsu není úměrná rychlosti otáčení. Takto vytvořené pulsy se objevují pravidelně 2 x při jedné otáčce o 360°. Energie tohoto pulsu je možno zachytit v kapacitoru a následně tuto energii použít k zapsání stavu do permanentní paměti. Směr otáček se dá vyhodnotit pomocí halova snímače, který je přidán k tomuto snímači. Šířka pulsu o velikosti 120 µs s 2 pulsy na otáčku umožňují použít tento princip pro snímání otáček s rychlostí až 250 000 otáček za minutu. Kombinací intementálních snímačů s halovým senzory snímač s technologií EnDra® byly vytvořeny absolutní snímače bez nutnosti zálohování bateriemi.