D-Ex Instruments english site D-Ex Instruments Home Page

 • Detektor CXT
 • Detektor LPT-A
Critical Enviroment logo

CXT - Jiskrově bezpečný detektor plynů


CTX zpravactx zespoduCTX zleva

Snímač CXT v jiskrově bezpečném provedení monitoruje přesně a spolehlivě toxické a hořlavé plyny v potenciálně výbušném a vysoce náročném prostředí včetně rizikových oblastí. Skříň v nevýbušném provedení má robustní design, který nabízí zvýšenou ochranu před poškozením při nárazech. Programovatelná topná tělesa pro senzor a elektroniku se automaticky aktivují v okamžiku, kdy teplota klesne pod uživatelem nastavenou úroveň. Velký LCD displej ukazuje koncentrace plynu v technických jednotkách, ale také historická data za posledních 30 minut. Navigace v menu je řízena pomocí magnetické klávesnice, s jejíž pomocí může uživatel měnit zadávací hodnoty alarmů, konfigurace přístrojů nebo vstoupit do režimu údržby a provádět v něm neinvazivní kalibraci senzoru. Součástí LCD displeje jsou standardní LED diodové výstražné kontrolky, které signalizují, kdy jsou splněny podmínky pro alarm podprahové a nadprahové hodnoty. K dispozici je reléový panel, který disponuje třemi pětiampérovými relé sloužícími k řízení zvukových/optických alarmů nebo k zapnutí odsávacích ventilátorů. Chráněné menu snímače CXT umožňuje zadání autorizačního kódu, který brání neoprávněným osobám v přístupu ke kritickým parametrům.

Přednosti přístroje:

 • detekované plyny: NH3, CO2, CO, H2, H2S, CH4, NO2, O2, PH3, C3H8, SO2
 • velký grafický LCD displej pro rychlou kontrolu hodnot
 • grafický náhled hodnot za posledních 30 minut
 • vyhřívaná elektronika a senzor pro nízkoteplotní aplikace
 • analogový výstup 4-20 mA nebo digitální RS-485 (Modbus)
 • tři pětiampérová relé
 • kódem zabezpečený přístup do menu pro uzamčení kritických parametrů
 • robustní konstrukce s vysokou ochranu proti poškození nárazem
 • certifikát CSA & ATEX

Použití přístroje:

 • mrazící skříně
 • chladiče
 • průjezdné garáže
 • průmyslové výrobní závody
 • elektrárny
 • čistírny odpadních vod
 • výroba pokrmů a nápojů
 • rafinérie a chemické závody
 • ropné a plynové stanice


Critical Enviroment logo

LPT-A - Jednokanálový převodník plynu


LPT-A je plně vybavený převodník plynu s jedním instalovaným senzorem. Je vybaven LCD displejem, jedním analogovým výstupem 4-20 mA nebo 0-10 VDC a jedním nastavitelným spínacím relé. Podle požadavku na měření je instalován senzor převodníku (např. NH₃, CO, F₂, O₂,… viz. tabulka níže). Převodník LPT-A je univerzální, spolehlivý a cenově dostupný přístroj, který nachází své uplatnění ve výrobních podnicích, skladech, mrazírnách a garážích, stejně jako v nemocnicích a čistých prostorech.

Vlastnosti:

 • široká škála senzorů pro měření plynů
 • možnost použití elektrochemických a katalytických senzorů
 • senzor integrovaný v převodníku nebo oddělený
 • interní teplotní senzor pro teplotní kompenzaci měření
 • podsvícený grafický LCD displej
 • alarmová LED dioda na skříni převodníku
 • krytí převodníku třídy IP54
 • pracovní teplota -20°C…+40°C
 • napájení 24 V (VDC/VAC)
 • lineární analogový výstup 4-20 mA nebo 0-10 V
 • nastavitelné spínací relé (2 A, 30 V)

Měřené plyny a koncentrace:

Plyn Chemická značka Rozsah měření   Plyn Chemická značka Rozsah měření
Amoniak NH3 0 – 500 ppm Oxid dusnatý NO 0 – 100 ppm
Oxid uhelnatý CO 0 – 200 ppm Kyslík O2 0 – 25 %
Chlór Cl2 0 – 5 ppm Ozón O3 0 – 2 ppm
Oxid chloričitý ClO2 0 – 10 ppm Fosfan PH3 0 – 5 ppm
Etylén C2H4 0 – 200 ppm Silan SiH4 0 – 20 ppm
Ethylenoxid C2H4O 0 – 20 ppm Oxid siřičitý SO2 0 – 20 ppm
Formaldehyd CH2O 0 – 10 ppm Chladiva R22, R134A, R401A, R402A, R404A, R407C, R410A, R422A, R422D, R438A, R507A 0 – 2000 ppm
Fluor F2 0 – 1 ppm
Vodík H2 0 – 2000 ppm / 0 – 50 % DMV
Chlorovodík HCl 0 – 20 ppm Těkavé organické látky (TVOC)   0 – 500 ppm
Kyanovodík HCN 0 – 100 ppm
Sulfan H2S 0 – 50 ppm Metan CH4 0 – 50 % DMV
Oxid dusičitý NO2 0 – 10 ppm Propan C3H8 0 – 50 % DMV