D-Ex Instruments

 • Digitální
  tlakoměr XP2i
 • Technické údaje
  tlakoměru XP2i
 • Přenosný
  tlakoměr XP2i-WT
 • Diferenční
  tlakoměr XP2i-DP
 • DataLoggerXP™
   
 • ConFigXP™
   
 • Příslušenství
  pro XP2i
 • Objednávání
   
 • Tlakové
  zkoušky
Crystal logo

Digitální referenční tlakoměr XP2i


Robustní digitální referenční tlakoměr XP2i je jiskrově bezpečný, vodě odolný až do 3 m ponoru, odolný pádu až z 1,8 m – a až vše při přesnosti ±0,1 % odečtu [volitelná přesnost: ±0,05 % FS (-S5) nebo za příplatek ±0,02 % FS (-S2)], včetně teplotní kompenzace, v tlakových rozsazích až do 100 MPa.

Základní vlastnosti

 • osvětlení displeje: moderní displej je díky velmi jasnému osvětlení snadno čitelný za všech podmínek.
 • pět celých číslic – výhodné při zkouškách těsnosti
 • k dispozici jsou rozsahy od 100 kPa do 100 000 kPa
 • jednotky tlaku se snadno přepínají
 • záznam špičkových hodnot pro zkoušení otevíracího a uzavíracího tlaku pojistného ventilu
 • možnosti zobrazení: na displeji je možno zobrazit maximální a minimální naměřenou hodnotu tlaku a může být nastaven na průměrování (tlumení) nestabilních odečtů tlaku.
 • volitelný druhý řádek na displeji: je vhodný pro zkoušení pojistných ventilů a při zkouškách těsnosti. Horní řádek indikuje skutečný tlak, zatímco dolní řádek
 • zobrazuje maximum, minimum, průměr, nebo rychlost změny.
 • diferenční tlak: pro měření diferenčního tlaku je dvouřádkový XP2i schopen zobrazovat rozdíl vůči měření druhého XP2i.
 • zjednodušení obsluhy: pomocí programu ConfigXP si můžete deaktivovat funkce, které nepoužíváte nebo aktivovat ty, které potřebujete. Navíc si můžete zabezpečit XP2i pomocí hesla.
 • jiskrová bezpečnost: Každý tlakoměr XP2i je jiskrově bezpečný dle Exia Class 1, Div 1, Skupiny A, B, C a D a má certifikaci ATEX, IECEx a CSA.
 • programové vybavení zdarma: většina aplikací pro XP2i je zdarma, včetně ovladačů Labview™, konfiguračního programu a dalších. Stahujte z www.xp2i.com

Nové vlastnosti 3. generace digitálního referenčního tlakoměru Crystal XP2i

Nejprodávanější tlakoměr od firmy Crystal byl opět vylepšen. Volitelná funkce záznamu dat má nyní paměť až na 32 000 tlakových hodnot a optimalizace napájení bateriemi (Ultra-Low Power Mode) umožňuje s jednou sadou baterií záznam trvající až jeden rok.
Tlakoměr XP2i 3. generace umožňuje přepnutí do režimu záznamu dat bez připojování k počítači. Stačí opakovaně stisknout tlačítko Peak, dokud se neobjeví ikona záznamu (REC).


Záznam dat s XP2i-DD

Novinkou je i to, že volitelnou funkci záznamu dat (DataLoggerXP) je možno použít i u tlakoměrů XP2i ve verzi s displejem se dvěma řádky (doplněk –DD). Nyní je možno na displeji zobrazit zároveň aktuální měřený tlak a počet zbývajících datových bodů.

Další vylepšení:

 • paměť až na 32 000 hodnot tlaku
 • optimalizace napájení bateriemi - až jeden roku záznamu s jednou sadou baterií
 • přepnutí do režimu záznamu dat bez připojování k počítači
 • jasnější, bílé osvětlení displeje
 • 3-segmentová ikona stavu baterie
 • nové ikony pro záznam, průměrování, jednotku MPa a uživatelem definovanou jednotku
 • standardní rychlost odečtu měřené hodnoty je zvýšena na hodnotu 4 odečty / sekundu
 • rychlost záznamu max./min. hodnot v režimu zkoušení pojistných ventilů (PSV Test) je zvýšena na 8 odečtů / sekundu

XP2i není jen obyčejný manometr

Výkonnost, konstrukce a osobitý design odlišuje XP2i od všech ostatních tlakoměrů, které jste kdy viděli. Je lehčí a snadněji použitelný než pístový tlakoměr a robustnější než kterýkoli mechanický manometr. XP2i můžete používat téměř kdekoli: v mechanických dílnách, kalibračních laboratořích i v provozních podmínkách.

Kompletně svařovaný snímač z nerezové oceli

Narozdíl od mnoha jiných digitálních tlakoměrů jsou naše snímače vyrobeny z kompletně svařované nerezové oceli. Nejsou použity žádné o-kroužky, těsnící pásky, tmely nebo epoxidová lepidla. Výsledkem je, že XP2i lze bezpečně použít s jakýmkoli médiem (kapalinou nebo plynem), které je kompatibilní s nerezovou ocelí 316; snímač XP2i může být i vyčištěn pro použití s kyslíkem. Verze s přípojkou se závitem NPT má vestavěný filtr.

Přesnost z odečtu

Tlakoměry XP2i mají, podobně jako pístové tlakoměry, přesnost udávanou v procentech z odečtu. Přesnost je ±0,1 % odečtu již od 20 % rozsahu. Jeden tlakoměr s přesností z odečtu může nahradit několik tlakoměrů s přesností z rozsahu, čímž se ušetří náklady na údržbu a každoroční kalibraci.

Jeden tlakoměr XP2i může nahradit několik tlakoměrů
s přesností ±0,1 % plného rozsahu.
Jak je vidět z této tabulky, tlakoměr XP2i s rozsahem
do 1 bar nabízí přesnost z odečtu již od 0,2 bar.
Tlakoměr XP2i s rozsahem do 700 bar má přesnost
z měřené hodnoty od 140 bar do 700 bar,
tj. v rozpětí 560 bar.
Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit
Jiné tlakoměry mají přesnost specifikovánu v procentech
z rozsahu, podobně jako mechanické manometry.
Jak často používáte váš tlakoměr
právě na konci jeho rozsahu?
výpočet nejistoty 1
Porovnání mezi tlakoměry s rozsahem do 100 kPa
s přesností ±0,1 % odečtu a s přesností
±0,05 % plného rozsahu.

Více než obyčejná teplotní kompenzace

Všechny digitální tlakoměry jsou "teplotně kompenzované", ale prostudujte si MALÁ PÍSMENA a zjistíte, že teplota může mít na přesnost měření pořád velký vliv. XP2i je plně teplotně kompenzován a provádí se kontrola každého kusu.

Kalibrační list

Každý XP2i je dodáván včetně kalibračního listu vydaného akreditovanou kalibrační laboratoří výrobce. Plná teplotní kompenzace je potvrzena kalibrací v pěti různých teplotách v rozsahu od -10 °C do 50 °C, každý XP2i je kalibrován v teplotní komoře pomocí plně automatického systému.

Použití pro měření podtlaku

Všechny tlakoměry XP2i jsou schopny měřit podtlak. Tlakoměry s rozsahem do 20 bar (2 000 kPa) mají v podtlaku specifikovanou přesnost ± 0,25 % z hodnoty -99,9 kPa.

Spolehlivost a odolnost

Odolné pouzdro

Skříňka z poniklované hliníkové slitiny je opatřena těsněním pro ochranu vnitřku proti prachu a vodě. Dokonce i konektor RS-232 je zcela utěsněn. Elektronické desky jsou upevněny pomocí pružných plastových držáků pohlcujících otřesy. LCD displej je chráněn průhledným polykarbonátovým krytem, který snižuje nebezpečí jeho poškození. Všechny materiály jsou odolné vůči běžným průmyslovým médiím, včetně Skydrolu™.

Robustní konstrukce

Tlakoměr odolá pádu na tvrdou podložku bez poškození, protože vnitřní elektronické desky jsou uloženy otřesuvzdorně. Pro použití v extrémně drsných podmínkách doporučujeme použít volitelný ochranný návlek (odolávající Skydrolu).

Režim PSVtest tlakoměru XP2i pro zkoušení pojistného ventilu

Režim PSVtest je určen pro zkoušení jak pojistných a uvolňovacích ventilů, tak i tlakových pojistek. V režimu PSVtest je rychlost měření tlakoměrem XP2i zvýšena na osm měření za sekundu. Navíc je logika záznamu maximální a minimální naměřené hodnoty tlaku změněna tak, aby byla po otevření ventilu zaznamenána nejen hodnota maximálního tlaku ale i následná hodnota minimálního tlaku při uzavření ventilu. Obě tyto hodnoty zůstanou zachovány v paměti tlakoměru XP2i a je možno je zobrazit na displeji a případně stáhnout do počítače - k dispozici je volitelný program XP2IPOJ v prostředí MS Excel (v češtině) pro zpracování naměřených dat a tisk zkušebního protokolu. Více informací naleznete v dokumentu "ab-002_zkouseni_pojist_vent.pdf" -1 MB.

Žádné menu. Žádný návod? Žádný problém!

Obsluha XP2i je velmi snadná, takže se nikdy neztratíte ve víceúrovňovém menu. Je pravděpodobné, že při práci s XP2i nebudete muset nikdy otevřít návod k použití.

Technologie

Tlakoměr XP2i je vybaven moderním křemíkovým snímačem tlaku. Tyto snímače nabízejí lepší stabilitu a přesnost než stále používané snímače starší konstrukce.

Vlastnosti křemíkových snímačů

Křemík má krystalickou strukturu, takže po deformaci se perfektně vrátí do svého původního tvaru. Krystalická struktura zabezpečuje křemíkovým snímačům vysokou opakovatelnost a odolnost vůči tlakovému přetížení bez vlivu na přesnost.* Odlišné vlastnosti mají kovové snímací prvky (včetně těch, které se používají u mechanických manometrů), protože se při tlakovém přetížení snadno deformují, často bez toho, aby bylo možné fyzicky poznat, že taková deformace má vliv na přesnost měření.* Při extrémním tlakovém přetížení je možné, že snímací prvek (na obrázku označen zeleně) praskne. Naše technické údaje jsou velmi konzervativní, takže selhání snímače není velmi časté. Pokud se ovšem poškodí, jedná se o trvalé poškození, podobně jako když se například rozbije sklo. U všech tlakových rozsahů jsou snímače od tlakového média odděleny membránou z nerezové oceli 316 a trvale naplněny kapalinou, aby se zamezilo poškození elektrických připojení křemíkového čipu vodními parami nebo korosivními kapalinami.

Srovnání s mechanickými etalonovými manometry

 • přesnost není ovlivněna tlakovým přetížením, teplotou, nárazem (pádem) nebo rychlým zvýšením nebo snížením tlaku (např. při zkoušení pojistných ventilů)
 • rychlejší a přesnější odečet – žádný vliv paralaxy
 • vibrace nemají vliv na životnost tlakoměru

Srovnání s pístovým tlakoměrem

 • mnohem lehčí – snadněji přenosný
 • žádné korekce na tíhové zrychlení a teplotu
 • snadnější obsluha – není potřeba žádné speciální zaškolení
 • výrazně nižší náklady na kalibraci

Srovnání s jinými digitálními tlakoměry

 • odolné pouzdro z hliníkové slitiny - žádný plast!
 • snadná obsluha
 • včetně digitální komunikace

Příklady aplikací

Ověřování pneuměřičů

Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica

zkušební stav

Ověřování tonometru

Český metrologický institut Olomouc

tonometr

Přesné měření tlaku v pneumatikách

Autoservisy, pnuservisy, výroba automobilů...

pneuměřič

Zkoušení a nastavování spínacích tlakoměrů

IMI Norgren CZ, Modřice

nastavení spínacích tlakoměrů
Beamex

Všeobecné technické údaje tlakoměru XP2i


Přesnost 0 % až 20 % plného rozsahu:
:20 % až 100 % plného rozsahu:
± 0,02 % plného rozsahu
± 0,1 % odečtu
Podtlak pro rozsahy 2 000 kPa a nižší: 0 až -99,9 kPa: ± 0,25 % plného rozsahu, kde plný rozsah je -99,9 kPa
(není doporučeno používat XP2i pro trvalé měření vysokého podtlaku/vakua)
Specifikovaná přesnost platí na jeden rok a zahrnuje linearitu, hysterezi, opakovatelnost a vliv teploty ve specifikovaném pracovním rozsahu teplot.
Tlakové rozsahy viz tabulka "Informace pro objednávání"
Poznámka: při měření v jednotkách vodního sloupce lze nastavit klávesnicí teplotu 4 °C, 60 °F, nebo 20 °C / 68 °F.
Displej
Popis: 5 plných (sedmisegmentových) digitů
Vnitřní rozlišení je vždy vyšší než zobrazené rozlišení
Rychlost zobrazení: 4 odečty / sekundu
Výška zobrazených čísel: 16,5 mm u displeje s jedním řádkem
14 mm pro hlavní zobrazení u displeje s dvěma řádky
Teplota
Provozní & kompenzovaná: -10 °C až 50 °C
Skladovací: -40 °C až 75 °C
Připojení
Tlaková přípojka: ¼" NPT vnější závit, nebo G¼ (k dispozici jsou redukce na M20x1,5 a jiné závity)
Elektrická přípojka: DB9, RS-232 (s těsněním vůči okolnímu prostředí)
Upozornění: přípojka RS-232 se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu
Kompatibilita s medii Kapaliny a plyny kompatibilní s nerezovou ocelí AISI316
K dispozici je volitelné vyčištění pro použití s kyslíkem
Napájení
Baterie: tři baterie velikosti AA (LR6)
Provoz na baterie: typicky 1500 hodin (platí pro alkalické baterie)
Pouzdro
Popis: hliníková slitina s utěsněním splňující IP67 (neplatí pro řadu WT)
Hmotnost: 555 g včetně baterií
Snímač tlaku
Popis: CE logocelosvařovaný nerezový snímač s oddělovací membránou, trvale naplněn kapalinou Dow Corning 200.
Uvedené technické údaje jsou platné pro jeden rok a zahrnují linearitu, hysterezi, opakovatelnost a vliv okolní teploty.
Certifikace jiskrové bezpečnosti - ATEX / IECEx

Všechny* tlakoměry XP2i mají certifikaci ATEX a splňují všechny požadavky kladené EU (Evropskou Únií) na zařízení, která se mohou používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.

* Tlakoměry řady WT nemají certifikaci pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Volitelné vybavení

Displej se dvěma řádky – doplněk DD: Dodatečný druhý řádek na displeji může být nastaven pro zobrazení min/max hodnot, průměru, rychlosti změny tlaku nebo rozdílu vůči druhému tlakoměru XP2i připojeného pomocí běžného null modem kabelu DB-9 (druhým tlakoměrem XP2i může být kterýkoli rozsah nebo typ).
Příprava pro montáž do panelu – doplněk F4: Lem pro montáž do panelu umožňuje zabudovat XP2i do otvoru pro tlakoměr s průměrem 4½". XP2i s volitelným doplňkem F4 lze umístit také do otvoru pro tlakoměr s průměrem 6" nebo 8½" – viz část Příslušenství a programové vybavení níže.
Zadní přípojka tlaku – doplněk RP: Verzi se zadní přípojkou tlaku lze objednat samostatně, ale je automaticky součástí doplňku pro montáž do panelu (F4).
Záznam dat (datalogging) – doplněk DL: Aktualizací tlakoměru XP2i pomocí DataLoggerXP firmware můžete do paměti XP2i zaznamenat až 32 000 hodnot měření tlaku. Interval záznamu lze nastavit od 1 sekundy až po 18 hodin.
Verze pro měření absolutního tlaku – doplněk B: K dispozici u tlakoměrů s rozsahem 140 bar a vyšším.
Vyčištění pro použití s kyslíkem – volba O: Není k dispozici u verzí -WT a -DP.

Rozměrový náčrt

rozmerovy nacrt

Beamex

Přenosný referenční tlakoměr XP2i-WT pro přenosné aplikace


montáž do panelu

Pro přenosné aplikace nabízíme WT verzi tlakoměru XP2i. Konstrukce byla řešena tak, aby byly rozměry a tlakové přípojky shodné s nejčastěji používanými kontrolními manometry vestavěnými do přenosných kufrů. Sériové rozhraní a baterie se pro snadnější přístup přemístily dopředu.

Základní vlastnosti XP2i -WT

 • Lze snadno vestavět do stávajících zařízení jako náhrada přenosných kontrolních manometrů
 • Snadný přístup k sériovému portu a bateriím z předního panelu
 • Baterie umožňují 500 hodin nepřetržitého provozu
 • Není certifikován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

XP2I-WT je výbornou náhradou nejpřesnějších kontrolních manometrů.

Tlakoměr řady WT je mnohem odolnější a spolehlivější než kterýkoli mechanický etalonový manometr a jeho cena je mnohem nižší.

Beamex

Diferenční referenční digitální tlakoměr XP2i-DP


diferenční tlakoměr

Tlakoměr XP2i-DP je vybaven diferenčním snímačem vhodným pro přesné měření diferenčního tlaku a pro dlouhodobé měření podtlaku při hlubokém vakuu. Jedinečná konstrukce diferenčního snímače tlaku vestavěného do XP2i-DP umožňuje dlouhodobé připojení k vakuu bez rizika trvalého poškození snímače tlaku nebo jeho sestavy. K oběma stranám snímače zabudovaného do základny z nerezové ocele je možno připojit kapaliny i korozivní plyny.

Technické údaje

Přesnost měření diferenčního tlaku:

 • 20 až 100 % plného rozsahu: ± 0,1 % odečtu
 • 0 až 20 % plného rozsahu: ± 0,02 % plného rozsahu
 • Vliv statického tlaku: 0,03 % z hodnoty statického tlaku

Snímač tlaku

Snímač s dvojí oddělovací membránou, trvale naplněn kapalinou Dow Corning 200. Maximální statický tlak: 700 kPa

Tlaková přípojka

2 x 1/8" NPT vnitřní závit

Kompatibilita s medii

Kapaliny a plyny kompatibilní s nerezovou ocelí AISI300 a s materiálem buna-n (o-kroužek)

Hmotnost

915 g včetně baterií

Rozsahy

P/N Prefix Tlaková přetižitelnost Jednotky tlaku a rozlišení
PSI bar kPa PSI kg/cm2 inHg inH2O mmHg mmH2O kPa bar mbar
15PSI 1BAR 100KPA 6,5 x 0,001 0,0001 0,001 0,01 0,01 1 0,01 0,0001 0,1
100PSI 7BAR 700KPA 2,0 x 0,01 0,0001 0,01 0,1 0,1 1 0,01 0,0001 0,1

Ostatní technické údaje jsou shodné se standardní verzí tlakoměru XP2i.

Volitelné doplňky

Příprava pro montáž do panelu – doplněk F4:
Lem pro montáž do panelu umožňuje zabudovat XP2i do otvoru pro tlakoměr s průměrem 4½". XP2i s volitelným doplňkem F4 lze umístit také do otvoru pro tlakoměr s průměrem 6" nebo 8½".

Zadní přípojka tlaku – doplněk RP:
Verzi se zadní přípojkou tlaku lze objednat samostatně, ale je automaticky součástí doplňku pro montáž do panelu (F4).

Příklady typového označení

1BARXP2I-DP-RP - tlakoměr s rozsahem do 1 bar s diferenčním snímačem tlaku a volitelnou zadní přípojkou

Beamex

Jednoduchý záznam dat s volitelnou funkci DataLoggerXP™


dataloger
Aktualizací tlakoměru XP2i pomocí DataLoggerXP firmware můžete do paměti XP2i zaznamenat až 32 000 hodnot měření tlaku. Interval záznamu lze nastavit od 1 sekundy až po 18 hodin.

Data lze zaznamenávat několika způsoby:

 • aktuální hodnotu tlaku - ukládá se hodnota v okamžiku záznamu
 • průměrnou hodnotu tlaku - ukládá průměrnou hodnotu v intrvalu záznamu
 • průměr s minimální a maximální hodnotou tlaku - jako předchozí, navíc ukládá i max. a min. hodnotu v intervalu
 • stiskem tlačítka - ukládá hodnotu v okamžiku stisku tlačítka spolu s časem měření, bez pevného intervalu

Aktualizací pomocí firmware DataLoggerXP se z XP2i stane jiskrově bezpečný záznamník tlaku

Záznam dat lze zastavit a spustit pomocí tlačítek a zaznamenat lze několik datových sad, nebo lze zvolit záznam tlaku stiskem tlačítka. Každý odečet má uložen čas záznamu. Všechny odečty a události, jako je vynulování odečtu nebo dokonce indikace slabých baterií, se zaznamenají, včetně času kdy nastaly. Po ukončení záznamu stačí připojit XP2i ke kterémukoli počítači s nainstalovaným Windows programem DataLoggerXP (zdarma ke stažení na http://www.xp2i.com). Potom lze stáhnout data a uložit je přímo do tabulky Microsoft® Excel (případně do textového souboru s čárkou jako oddělovač dat). Program DataLoggerXP může pro automatickou tvorbu datových tabulek Excel použít předlohy – příklad předlohy je součástí dodávky. Toto je nejjednodušší systém pro přesný záznam tlaku!

DataLoggerXP je vhodný pro:

 • tlakové zkoušky potrubí
 • sledování ropných vrtů
 • kontrolu kotoučových zapisovačů
 • diagnostiku – záznam občasných nebo krátkodobých událostí *

* Vzhledem k tomu, že XP2i může měřit i podtlak, lze zaznamenat i přechod z přetlaku na vakuum.

Ušetří čas, protože:

 • je snadno použitelný
 • výstup do tabulky
 • displej s vysokým rozlišením šetří čas při zkouškách těsnosti
 • instalace na další počítač bez dalších dodatečných nákladů
Beamex

Program ConFigXP™


XP2i může obsahovat více funkcí, než aktuálně potřebujete. ConFigXP nabízí snadný způsob deaktivace nepotřebných funkcí (nebo aktivaci potřebných funkcí). Pomocí PC s Windows a programu ConFigXP společně s běžným sériovým kabelem (nebo USB/RS232 převodníkem) můžete snadno upravit váš tlakoměr XP2i podle vašich potřeb.

ConFigXP umožňuje:

 • Deaktivovat jednotky měření, které nikdy nebudete používat
 • Deaktivovat zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty
 • Omezit rozsah nulování tlaku, nebo dokonce deaktivovat nulování
 • Zabezpečit změnu konfigurace tlakoměru heslem
 • Uložit konfiguraci do souboru – pomocí tohoto souboru můžete rychle zkopírovat konfiguraci do jiného tlakoměru XP2i
 • A mnohem více

Co můžete dělat s ConFigXP a XP2i

 • Vytvářet speciální jednotky tlaku (např. mm lihového sloupce)
 • Převést zobrazení tlaku na přímé zobrazení síly
 • Zamezit vzniku lidské chyby omezením funkcí
 • Zabránit nesprávnému použití

Do XP2i můžete navíc přidat některé funkce

 • Aktivovat průměrování
 • Aktivovat tárování
 • Aktivovat měření diferenčního tlaku
 • Definovat nové jednotky tlaku
 • Rozšířit rozsah nulování/tárováníUložit identifikaci do paměti XP2i (ID)
 • Aktivovat režim PSVTest pro zkoušení pojistných ventilů

Program ConFigXP je samorozbalovací aplikace - stahujte z http://www.xp2i.com.

Návod na používání programu v češtině je ke stažení zde.

Beamex

Objednejte si XP2i upravený podle potřeby


XP2i lze zabudovat do různých panelových konfigurací

Pro stacionární aplikace lze tlakoměr XP2i objednat s navařeným lemem (přírubou) pro montáž do panelu. K dispozici jsou různé průměry těchto lemů. Redukce pro lemy umožňují vestavět XP2i s lemem do různých montážních otvorů. K dispozici je také universální síťový napáječ, který je dodáván včetně sady univerzálních zástrček, které umožňují použití kdekoli ve světě. V případě výpadku proudu se XP2i napájený ze sítě automaticky přepne na napájení z vnitřních baterií.

Oplachovatelné membrány a sanitární spoje

jsou k dispozici pro farmaceutický a potravinářský průmysl a pro další speciální aplikace. K dispozici je mnoho různých typů připojení. Se specifickými požadavky se obraťte na vašeho distributora D-Ex Instruments. Pro zvláště drsné zacházení je k dispozici ochranný elastomerový návlek, který zvyšuje odolnost XP2I a přitom je kompatibilní se Skydrolem.

Tlakový porovnávací lis GaugeCalXP

GaugeCalXP je přesný hydraulický generátor tlaku (porovnávací lis), který obsahuje vše potřebné pro kalibraci. Umožňuje rychlé a snadné generování tlaku až do 70 MPa v oleji nebo vodě. Zařízení GaugeCalXP má unikátní konstrukci, která zabraňuje poškození mechanických tlakoměrů – v systému nejsou žádné jehlové ventily, které by umožňovaly vyvolat takovou rychlost změny tlaku, že by se ohnula ručička manometru. Namísto toho se vestavěný ventil otevře až v okamžiku, kdy je tlak snížen téměř na nulu (v okamžiku, kdy je píst na začátku svého zdvihu). Tento porovnávací lis může být trvale připevněn k pracovnímu stolu, ale jeho hmotnost je nízká a velikost kompaktní, takže jej lze použít i jako přenosný zdroj tlaku. Jako příslušenství je k dispozici kompaktní kufr s kolečky, který je přizpůsoben pro umístění lisu, až čtyř tlakoměrů XP2i, nádobky s tlakovým médiem, redukcí, nářadí atd. Kufr lze použít i jako základnu pro porovnávací lis, součástí dodávky jsou i popruhy pro upevnění lisu na víko kufru.

Program pro kalibraci tlakoměrů FastCalXP™

nastavení kalibrace záznam dat kalibrační listy
Nastavení kalibrace Záznam dat před a po seřízení Generování a tisk kalibračních listů

FastCalXP vede obsluhu všemi fázemi kalibrace manometru. Možnost vzniku chyb při zápisu dat je odstraněna digitálním záznamem dat z tlakoměrů a kalibrátorů firmy Crystal. Nastavení a použití je velmi rychlé a jednoduché, protože program FastCalXP je určen speciálně pro kalibraci manometrů. Kalibraci v 10 bodech lze provést během 3 minut nebo i rychleji! Pro tvorbu kalibračních listů se používá Excel, takže můžete používat vaše formuláře. Program FastCalXP uspoří váš čas, zlepší kvalitu záznamu dat a odstraní chyby vzniklé překlepy.

Excel je registrovaná obchodní značka firmy Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Kalibrační soupravy

kufryKalibrační soupravy nabízejí praktické a kompaktní řešení pro transport všeho potřebného pro kalibrační činnost v provozních podmínkách. Každá kalibrační souprava je dodávána s velmi robustním přenosným kufrem, který je vyroben z prvotřídního plasu ABS odolávajícího pádu až ze dvou metrů. Kufr je kompletně vodotěsný a je vybaven odvzdušňovacím ventilem pro snadné otevření po změnách teploty a nadmořské výšky. Výstelka z tuhé pěnovky je opatřena výřezy přizpůsobenými pro bezpečné a úsporné umístění všech potřebných součástí soupravy – tlakoměru XP2i, pumpy, šroubení, hadic, vodičů, těsnící pásky, baterií a nádobky na kapalinu. Podrobný popis všech kalibračních pump, šroubení a příslušenství, které je k dispozici, najdete ve speciálním katalogu "Crystal Handpumps and Accessories".

Volitelné doplňky

Displej se dvěma řádky – doplněk DD: Dodatečný druhý řádek na displeji může být nastaven pro zobrazení min/max hodnot, průměru, rychlosti změny tlaku nebo rozdílu vůči druhému tlakoměru XP2i připojeného pomocí běžného null modem kabelu DB-9 (druhým tlakoměrem XP2i může být kterýkoli rozsah nebo typ).
Příprava pro montáž do panelu – doplněk F4: Lem pro montáž do panelu umožňuje zabudovat XP2i do otvoru pro tlakoměr s průměrem 4½". XP2i s volitelným doplňkem F4 lze umístit také do otvoru pro tlakoměr s průměrem 6" nebo 8½" – viz část Příslušenství a programové vybavení níže.
Zadní přípojka tlaku – doplněk RP: Verzi se zadní přípojkou tlaku lze objednat samostatně, ale je automaticky součástí doplňku pro montáž do panelu (F4).
Záznam dat (datalogging) – doplněk DL: Aktualizací tlakoměru XP2i pomocí DataLoggerXP firmware můžete do paměti XP2i zaznamenat až 6 000 hodnot měření tlaku. Interval záznamu lze nastavit od 1 sekundy až po 18 hodin.
Verze pro měření absolutního tlaku – doplněk B: K dispozici u tlakoměrů s rozsahem 140 bar a vyšším.
Vyčištění pro použití s kyslíkem – volba O: Není k dispozici u verzí -WT a -DP.

Příslušenství a programové vybavení

Příslušenství
Kabel RS232 pro XP2i (délka 2 m) P/N 2400 redukce USB/RS232
Adaptér USB na RS232 P/N 3313
Adaptér pro lem (6" [152 mm]) P/N 2955
Adaptér pro lem (8,5" [216 mm]) P/N 2956 kufr
Síťový napáječ P/N 2984
Přenosný kufřík (černý) P/N 3009
Ochranný návlek P/N 3696 ochranný návlek
Programové vybavení
DataLoggerXP P/N DATALOGGERXP
ConfigXP P/N CONFIGXP
Beamex

Informace pro objednávání


Rozsah
tlaku
PSI bar kPa Tlaková přetižitelnost   Jednotky tlaku a rozlišení
kPa P/N Prefix P/N Prefix P/N Prefix
kPa
MPa
bar
mbar
mmHg
mmH2O
PSI
inHg
inH2O
kg/cm2
100 15PSI 1BAR 100KPA 6,5 x  
0,01
0,0001
0,0001
0,1
0,01
1
0,001
0,001
0,01
0,0001
200 30PSI 2BAR 200KPA 3,0 x  
0,01
0,0001
0,0001
0,01
0,01
1
0,001
0,001
0,01
0,0001
700 100PSI 7BAR 700KPA 2,0 x  
0,01
0,0001
0,0001
0,01
0,1
1
0,01
0,01
0,1
0,0001
2 000 300PSI 20BAR 2KKPA 2,0 x  
0,1
0,0001
0,001
1
1
0,01
0,01
0,1
0,001
3 000 500PSI 30BAR 3KKPA 2,0 x  
0,1
0,0001
0,001
1
1
0,01
0,1
 
0,001
7 000 1KPSI 70BAR 7KKPA 2,0 x  
0,1
0,0001
0,001
0,1
0,1
 
0,001
14 000 2KPSI 140BAR 14KKPA 2,0 x  
1
0,001
0,01
0,1
0,1
 
0,001
20 000 3KPSI 200BAR 20KKPA 1,5 x  
1
0,001
0,01
 
0,1
0,1
 
0,01
30 000 5KPSI 300BAR 30KKPA 1,5 x  
1
0,001
0,01
 
0,1
1
 
0,01
70 000 10KPSI 700BAR 70KKPA 1,5 x  
1
0,001
0,01
 
1
   
0,01
100 000 15KPSI 1KBAR 100KKPA 1,3 x  
1
0,001
0,01
 
1
   
0,01
 • Výběr zobrazovaných jednotek může být zúžen přes rozhraní RS-232 pomocí programu ConFigXP
 • Typy kPa mohou zobrazovat tlak pouze v kPa a bar (nebo mbar)
 • XP2i bude zobrazovat tlak až o 10 % vyšší než je hodnota jeho plného rozsahu. Při tlaku nad 110 % rozsahu začne displej XP2i blikat, aby bylo jasné, že byl překročen kalibrovaný tlakový rozsah, a že zobrazovaná hodnota tlaku nemusí být přesná
 • Jednotky MPa jsou k dispozici pouze u typů –DD

Systém tvorby typového označení

systémJednoduchý systém tvorby typového označení je tvořen číslicemi a písmeny, které definují všechny vlastnosti určitého tlakoměru. Štítek s typovým označením je umístěn na zadní straně tlakoměru za krytem baterií, pod bateriemi.

A - Prefix typového čísla

Každé typové číslo obsahuje prefix, kterým se identifikuje tlakový rozsah a jednotky tlakoměru. Například prefix 20BAR identifikuje typ v bar s tlakovým rozsahem do 20 bar.

B - Identifikátor typu tlakoměru

Firma Crystal nabízí všechny svoje tlakoměry s rozsahem 2 000 psi / 140 bar a vyšším také ve verzi pro měření absolutního tlaku, což se identifikuje pomocí písmene B, které se umísťuje za prefix typového označení. Například typové číslo pro tlakoměr s rozsahem do 140 bar abs. je 140BARBXP2I.

C - Suffix pro volitelné vybavení

Mnoho typových čísel obsahuje suffix pro identifikaci speciálního volitelného vybavení určitého tlakoměru. Například suffix –DD indikuje, že je tlakoměr vybaven displejem se dvěma řádky, suffix –DL indikuje, že je tlakoměr vybaven funkcí záznamu dat (datalogging) a -O indikuje, že byl tlakoměr vyčištěn pro použití s kyslíkem. Volitelné provedení displeje se dvěma řádky (-DD) může být kombinováno s provedením se zadní přípojkou (-RP) nebo s provedením pro montáž do panelu 4½" (-F4). Funkce záznamu dat (-DL) je k dispozici pro všechny tlakoměry, kromě provedení displeje se dvěma řádky (-DD). Volitelné čištění pro použití s kyslíkem lze kombinovat s kterýmkoli volitelným vybavením (mimo verze WT a -DP).

Volba přípojky tlaku

Tlakoměr XP2i lze objednat buďto s přípojkou ¼" NPT (standard) nebo G¼ (BSP), která se označuje suffixem –BSP. Přípojka BSP je vyrobena podle EN 837-1 a má válcový závit G ¼ B podle ISO 228.

Tlakové přípojky NPT a BSP

npt závit
¼" NPT Závity NPT jsou kónusové a pro utěsnění je potřeba použít těsnící pásku nebo jiný těsnící prostředek
g závit
G ¼B - rovnoběžný závit BSP se utěsňuje pomocí těsnící podložky
cpf logoSpojky CPF (CRYSRAL PRESSURE FITTINGS) nepotřebují těsnící pásku nebo jiné těsnění pro utěsnění spoje.
Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit

Příklady typového označení

700KPAXP2I ............ standardní tlakoměr s rozsahem do 700 kPa

30KKPABXP2I-F4 .......... tlakoměr s rozsahem do 30 000 kPa abs. s volitelným lemem pro montáž do panelu 4½"

Beamex

Ideální tlakoměr se záznamem dat pro tlakové zkoušky trubních rozvodů


Tlakoměr XP2i splňuje požadavky norem TPG 70201 a ČSN 12327 kladené na tlakoměry použité při tlakových zkouškách trubních rozvodů.

Typická konfigurace tlakoměru XP2i pro tlakové zkoušky do 7 bar (k dispozici jsou i vyšší rozsahy):

Tlakoměr P/N 7BARXP2I-DL-M20 s ochranným návlekem P/N 3696:

 • rozsah měření -0,1 bar až 7 bar (-100 kPa až 700 kPa)
 • přesnost ± 0,1 % odečtu v rozsahu 1,4 bar až 7 bar (140 kPa až 700 kPa)
 • přesnost ± 0,1 % z rozsahu v rozsahu do 1,4 bar (0 až 140 kPa)
 • funkce záznamu tlaku DataLoggerXP™ umožňuje registraci tlaku do paměti tlakoměru
 • možnost stažení záznamu tlakové zkoušky do PC (s exportem dat a grafu do Excelu)
 • plná teplotní kompenzace v rozsahu -10 °C až 50 °C, krytí IP67
 • možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (certifikace ATEX II 1G Ex ia IIC T4)
 • součástí dodávky je kalibrační list vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří výrobce
 • přípojka M20x1,5 pro snadné připojení k tlakový rozvodům