D-Ex Instruments

XP2IKAL – aplikace pro automatický odečet referenčního tlakoměru Crystal XP2i


Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit

Aplikace pro automatický odečet, archivaci a tvorbu kalibračních listů při kalibraci deformačních tlakoměrů

Program slouží k automatickému odečtu hodnot tlaku při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP2i , který je k počítači připojen prostřednictvím sběrnice RS232, případně pomocí USB.

Jedná se o aplikaci v programu MS EXCEL 2010 (2007), která pro svou funkci vyžaduje přítomnost databáze zákazníků Zak.xlsm.

Po skončení kalibrace je vygenerován archivní soubor, jehož součástí je původní Záznam o měření, ve kterém již není možné provádět změny a Kalibrační list.