D-Ex Instruments english site D-Ex Instruments Home Page
English Company Profile
 • PTU300
 • PTB330
 • PTB330TS
 • PTB210
 • PTB110
Vaisala

 PTU300 – kombinovaný převodník pro laboratorní i průmyslové použití


Vlastnosti:

 • přesné měření barometrického tlaku, relativní vlhkosti a teploty jedním přístrojem
 • tlakový rozsah 500 … 1 100 hPa nebo 50 … 1 100 hPa
 • dvě třídy přesnosti měřeného tlaku, celková přesnost ± 0,15 hPa u vyšší třídy (dva senzory, princip redundance)
 • rozsah měření teploty -40 … +60 °C, přesnost ± 0,2 °C při 20 °C
 • rozsah měření relativní vlhkosti 0 … 100% RH, přesnost až ±1% RH
 • volitelný displej
 • vynikající dlouhodobá stabilita
 • digitální výstupy RS232, RS485 (volitelný)
 • volitelné připojení do počítačové sítě LAN nebo bezdrátové WLAN
 • analogové výstupy 0/4 … 20 mA, 0 … 1/5/10 V
 • krytí IP65
 • volitelný dataloger – možnost záznamu až tří veličin, doba záznamu až 4 roky a 5 měsíců
 • volitelný ochranný kryt proti slunečnímu záření a srážkám DTR500
 • volitelný katalitický filtr pro měření vlhkosti v prostředí par peroxidu vodíku (VHP)

Typické aplikace:

 • model PTU301 pro zkušební a kalibrační laboratoře
 • model PTU303 pro venkovní měření
 • model PTU307 pro meteorologická měření (vyhřívaná sonda)

Vaisala

 PTB330 – digitální barometr pro použití v profesionální meteorologii, letectví a průmyslu


Vlastnosti:

 • senzor Vaisala BAROCAP® (kapacitní snímač absolutního tlaku na bázi křemíku) zaručuje vysokou přesnost a dlouhodobou teplotní stabilitu měřen
 • tlakový rozsah 500 … 1 100 hPa nebo 50 … 1 100 hPa
 • dvě třídy přesnosti měřeného tlaku, celková přesnost při –40 … +60 °C:
  • +/- 0,15 hPa u třídy A  (500 … 1 100 hPa)
  • +/- 0,25 hPa u třídy B (500 … 1 100 hPa)
  • +/- 0,45 hPa u třídy B (50 … 1 100 hPa)
 • modely s jedním, dvěma nebo třemi senzory, (princip redundance)
 • digitální výstupy RS232C, RS485/422
 • krytí IP65

Vaisalanovinka

 PTB330TS – přenosný digitální barometr pro průmysl i meteorologii


Vlastnosti:

 • bateriové napájení, možnost záznamu a přenosu dat (volitelný indikátor MI70 a SW MI70)
 • senzor Vaisala BAROCAP® (kapacitní snímač absolutního tlaku na bázi křemíku) zaručuje vysokou přesnost a dlouhodobou teplotní stabilitu měření
 • tlakový rozsah 500 … 1 100 hPa
 • celková přesnost +/- 0,15 hPa (modely s jedním, dvěma nebo třemi senzory, princip redundance)
 • volitelná sonda HMP155 pro spolehlivé měření vlhkosti a teploty (senzor HUMICAP®180R)
 • volitelná přídavní teplotní sonda s rychlou odezvou měření
 • krytí zavřeného transportního kufříku IP67
 • dostupná kalibrace ISO/IEC 17025

Typické aplikace:

 • profesionální meteorologie
 • letectví
 • laboratoře
 • náročné průmyslové aplikace

Vaisala

 PTB210 – digitální barometr


Vlastnosti:

 • určený pro venkovní měření v drsných podmínkách
 • senzor Vaisala BAROCAP® (kapacitní snímač absolutního tlaku na bázi křemíku) zaručuje vysokou přesnost a dlouhodobou teplotní stabilitu měření
 • tlakový rozsah 500 … 1 100 hPa nebo 50 … 1 100 hPa
 • celková přesnost v teplotním rozsahu –40 … +60 °C:
  • +/- 0,25 hPa (třída A)
  • +/- 0,30 hPa (třída B)
 • krytí IP65
 • analogové výstupy 0 … 2,5/5 V
 • digitální výstupy RS232C nebo RS485(volitelné)

Typické aplikace:

 • meteorologické stanice
 • datové bóje, lodě
 • letiště
 • zemědělství
 • monitorování barometrického tlaku v průmyslových zařízeních (laserové interferometry, motorové zkušebny)

Vaisala

 PTB110 – barometr pro průmyslové použití


Vlastnosti:

 • měření barometrického tlaku v širokém teplotním rozsahu
 • senzor Vaisala BAROCAP® (kapacitní snímač absolutního tlaku na bázi křemíku) zaručuje vysokou přesnost a dlouhodobou teplotní stabilitu měření
 • tněkolik volitelných tlakových rozsahů
 • celková přesnost +/- 0,3 hPa při 20 °C
 • přesnost pro další rozsahy teploty: viz katalogový list
 • velmi nízká spotřeba
 • krytí IP65
 • napěťový výstup 0 … 2,5/5 V
 • frekvenční výstup 500 … 1100 Hz

Typické aplikace:

 • datové bóje
 • laserové interferometryměření okolního tlaku v různých průmyslových aplikacích
 • měření okolního tlaku v zemědělství, hydrologii