D-Ex Instruments


 • Téma
 • Program
 • Pokyny pro účastníky
 • Jak na Myslivnu
Eaton

 Téma semináře


Prostředí s nebezpečím výbuchu je pro některé zaměstnance součástí každodenní rutinní práce, ať už jsou to provozovatelé nebezpečných technologií, jejich dodavatelé nebo projektanti. Pro jiné je to oblast, které se snaží pokud možno vyhnout, protože jim chybí dostatečné znalosti a nechtějí podstupovat riziko komplikací. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, nabízíme vám rozšíření vašich znalostí z oblasti prostředí s nebezpečím výbuchu. Přenášky budou zaměřené na základní pojmy prostředí s nebezpečím výbuchu a metody ochrany proti výbuchu s důrazem na jiskrovou bezpečnost. Kromě těchto základů se podíváme i na nové technologie a nové principy. Slovo bezpečnost se bude na tomto semináři vyskytovat často. Mimo jiskrové bezpečnosti se dotkneme i funkční bezpečnosti, která stále nabývá na významu. Pro novinky v normách a legislativě jsme si pozvali na pomoc odborníka z FTZÚ Ostrava-Radvanice.

Seminář se bude konat jako tradičně v příjemném prostředí hotelu Myslivna (www.hotelmyslivna.cz), který svou polohou uprostřed brněnských lesů poskytuje komfort a klid pro takovéto akce.

Díky tomu, že je seminář dvoudenní, nabízí se příležitost vzájemné výměny zkušeností s kolegy z jiných podniků, s partnery a zákazníky.

Eaton

 Program semináře


Úterý 20. 9. 2016

8:00 – Registrace účastníků
9:00 – Zahájení semináře
9:15 – 12:00 Přednášky
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 17:00 Přednášky
18:00 – Společenský večer

Středa 21. 9. 2016

9:00 – 13:00 Přednášky
13:00 – 14:00 Oběd Ukončení

Témata přednášek:

 • Základy prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Způsoby ochrany přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Princip a použití jiskrové bezpečnosti
 • Kybernetická bezpečnost v průmyslové automatizaci
 • Jiskrově bezpečný Ethernet
 • Základy funkční bezpečnosti
 • Novinky v legislativě a normalizaci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Eaton

 Pokyny pro účastníky


Místo a termín konání:

Hotel Myslivna • Nad Pisárkami 1 • 623 00 Brno • www.hotelmyslivna.cz

Termín konání: 20. - 21. 9. 2016

Registrační poplatek

Registrační poplatek je 4500,- Kč včetně DPH, prosíme zaslat na č. účtu CZK: 223387628/0300, IBAN: CZ09 0300 0000 0002 2338 7628, ČSOB, a.s. Brno. Jako variabilní symbol uveďte prosím IČO organizace.
Zahraniční platby 167,- EUR posílejte, prosím, na č. účtu 223387679 / 0300, IBAN: CZ87 0300 0000 0002 2338 7679, ČSOB, a.s. Brno. Jako variabilní symbol uveďte prosím IČO organizace.

Uzávěrka přihlášek:

Uzávěrka přihlášek je 9. 9. 2016.
Přihlášky zasílejte vyplněním internetového formuláře.
Přihlášky po uvedeném datu uzávěrky mohou být přijaty pouze při volné kapacitě semináře.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem.

Kontaktní adresa:
D-Ex Instruments, s. r. o. •Marie Toušová • Optátova 37 • 637 00 BRNO
Tel: 541 423 224 • Fax: 541 221 580 • e-mail: mtousovazavináčdex.cz

Eaton

 Téma semináře
Hotel Myslivna***
Nad Pisárkami 1
623 00 Brno
http://www.hotelmyslivna.cz
GPS:

49°11'19.115"N
16°33'12.607"E